حسابداری طلا فروشی

در این بخش از سلسله مقالات آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی با نام مسبح شما را با بهترین مفهوم حسابداری طلافروشی آشنا می‌کنیم.

صنف طلا ، صنفی باستانی و دارای پیشینه چند هزار  سال  است. این صنف همچنان به سنتهای  خود وفادار است و به دلیل همزاد بودن  این صنف و پیدایش قوانین حسابداری  نوین ، قوانین  موازی برای خود ایجاد کرده  و حسابداری  مخصوص خود یعنی حسابداری  طلا فروشی را ایجاد کرده است.

طلا به دلیل ارزش  وقیمت جهانی  وتعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در پشت اقتصاد  قرار دارد و فعالان این صنف راضی نمی شوند  تا  طلا  سرمایه خود را با  وجوه رایج کشور  که دارای ارزش پایین تری است معامله کنند.

پس همچنان مانند زمان باستان  طلا خود تهاتر میکنند و  در ازای  تحویل دادن طلا  از طرف حساب خود طلب طلا میکنند

به اینگونه معاملات معاملات پایاپای نیز گفته می شود که اصل  حسابداری طلا فروشی به حساب می آید

ودر هر زمان که نیاز باشد   طلا  را به وجه رایج کشور تبدیل کننده آن را در قیمت روز  طلا در کشور تبدیل  وبه این  عمل پولی کردن گفته  می شود

واما با مشتریان خود  همانند دیگر صنوف ذ قیمت کالای خود را محاسبه سود  وارزش افزوده را به آن اضافه و به مشتریان خود می فروشند

ولی به دلیل اینکه  نمی خواهند طلا خود از دست بدهند به جای طلا فروخته شده طلا خریداری میکنند  تا میزان طلای خود را ثابت نگه دارند تا در نوسانات قیمت طلا  دچار زیان نشوند

بنابر این معاملات  در حسابداری طلا فروشی به دو دسته تقسیم میشود

معاملات درون صنف  که درآن طلا را  پایاپای معامه میکنند و به اسناد آن دریافت و پرداخت میگویند

معاملات بیرون از صنف که با افراد جامعه طرف حساب هستند و  در این بخش مانند دیگر صنوف طلا را مانند کالا خریداری  و می فروشند

پیچیدگی  حسابداری طلا فروشی بیشتر در بخش  درون صنف است  که به تهاتر یا معاملات پایاپای  اقدام میکنند

زمان  ورود کالا که در دیگر صنوف  بوسیله فرایند خرید است صنف طلا از گزینه دریافت جنس استفاده می کنند

ودر زمان  خروج کالا از سیستم که در دیگر صنوف بخش فروش است  صنف طلا از گزینه  پرداخت جنس  استفاده می کند

در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود

در حسابداری دیگر صنوف  حساب ها در ستون  بدهکار  و بستانکار ریالی  نگه داشته میشود

اما در حسابداری طلا فروشی به دلیل تهاتر ای معامله پایاپای در چهار ستون  بدهکار و بستانکار ریالی و بدهکار و بستانکار طلایی  نگه داشته می شود

طلای در یافت ویا پرداخت شده را در حساب طلایی افراد نگه داری مکنند و برای جلو گیری از پیش آمدن اختلاف حساب حساب طلایی افراد بر اساس  عیار طلا رایج کشور محاسبه و نگه داری میکنند

طلای رایج کشور ما ایران طلای ۷۵۰ یا ۱۸ عیار است پس  هر طلای  دریافتی  و پرداختی با عیار های مختلف  برای ثبت در حساب طلایی افراد به طلای ۷۵۰ یا ۱۸ تبدیل میشود  و حتی در زمانها پولی کردن وزن ۷۵۰ وجه دریافت شده یا پرداخت شده محاسبه و به حساب طلایی فرد برده می شود

یکی از مهم ترین بخش های  در حسابداری طلا فروشی محاسبه اجرت طلا ساخته شده  است

اجرت در حسابداری طلا و طلافروشی

سازندگان  صنف طلا  برای محاسبه مزد ساخت  طلای خود از چهار روش  استفاده می کنند

اجرت گرمی

اجرت کل (هر عدد)

اجرت درصدی

ترکیب  اجرت گرمی  ودرصدی

 

اجرت گرمی

در این روش سازندگان طلا برای محاسبه مزد خود  در ارزای ساخت هر گرم طلای ساخته شده مبلغی از وجه رایج کشور را در نظر  میگیرند و وزن طلای ساخته شده را در اجرت مورد نظر  ضرب کرده  و مزد ساخت خود را محاسبه میکنند به این روش در حسابداری طلا فروشی اجرت گرمی گفته می شود

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

بهترین نرم افزار طلافروشی برای حسابداری طلا فروشی ها و جواهر فروشان

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال  فاکتور کرده است

۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پس سازنده ما ۱۰ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند

نرم افزار حسابداری طلا مسبح ماندگار1
حسابداری طلا فروشی سند نرم افزار حسابداری طلا مسبح ماندگار ۱

اجرت کل در حسابداری طلا فروشی

در این روش سازندگان طلای برای محاسبه  مزد ساخت کالا های ظریف و یا نیاز مند دقت بالا دیگر وزن کالا خود را ملاک برای محاسبه قیمت کالای خود نمی داند و برای هر واحد کالای ساخته شده  بهایی در نظر می گیرند به این روش اجرت کل گفته میشود

مثال ثبت بهترین فاکتور در حسابداری طلا و طلافروشی

حسابداری طلافروشی

سازنده ما ۲ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد کل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال  فاکتور کرده است

در روش  وزن در محاسبات  تاثیری ندارد

پس سازنده ما ۲ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند

نرم افزار حسابداری طلا بهترین نرم افزار طلافروشی برای حسابداری طلا فروشی ها و جواهر فروشان

اجرت درصدی در حسابداری طلا فروشی

در این روش  سازندگان طلا که می خواهند اجرت کالا خود را با نرخ روز  محاسبه کنند  و در قیمت های  وتوافق های خود ثابت  باشند  به جای اجر ت گرمی یا کل اجرت درصدی را انتخاب میکنند  این روش به این صورت است که توافق میکنند  در ازای هر صد گرم کار چند گرم طلا به عنوان مزد دریافت کنند که برای  محاسبه آن وزن کالای  را در اجرت درصدی توافق شده ضرب و  وزن طلایی که  به عنوان مزد  تعیین کرده اند را بدست می آورند

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

سازنده ما با مشتری طلا فروشی خود توافق کرده است  در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت  کند

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷  فاکتور کرده است

۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت  برابر است با ۰.۷ طلا

پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا را برای مشتری خود فاکتور میکند

در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود

 

اجرت گرمی و اجرت درصدی حسابداری طلا فروشی

در حسابداری طلافروشی و در این روش، سازندگان  طلا بنا بر شرایط بازار  و نحوه تولید خود  مزد خود را به دو قسمت تقسیم میکنند  قسمت  از آن را به صورت وجه رایج کشور با قانون اجرت هر گرم و قسمت از آن را با قانون اجرت درصدی محاسبه میکنند این روش نیازمند دقت بالا در ثبت است باعث اشتباه نشده  و اختلاف حساب پیش نیاید

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

بهترین نرم افزار طلافروشی برای حسابداری طلا فروشی ها و جواهر فروشان

سازنده ما با مشتری خود توافق کرده است  در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت  کند بعلاوه ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم

سازنه ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷   بعلاوه  مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است

۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت  برابر است با ۰.۷ طلا

۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند

بهترین نرم افزار طلافروشی برای حسابداری طلا فروشی ها و جواهر فروشان

همانگونه که متوجه شده اید  روش های متفاوت و محاسبات گوناگون  در حسابداری طلافروشی حتی حسابداران خبره را نیازمند به کمک نرم افزار حسابداری  طلا فروشی آنهم با امکانات نرم افزار حسابداری طلا فروشی  مسبح ماندگار می کند.

این  نرم افزار  به شما کمک میکند تا تمام این محاسبات را به سادگی ثبت نمایید و  گزارش گیری های به موقع  جلوی اشتباهات را گرفته و از اختلاف حساب ها جلو گیری نمایید

برای  آشنایی بیشتر با صنف طلا پیشنهاد می شود تا مقالات زیر را نیز مطالعه بفرمایید

آموزش حسابداری طلا و جواهر – بخش اول

آموزش حسابداری طلا و جواهر – بخش دوم

آموزش حسابداری طلا و جواهر – بخش سوم

سلسله مقالات آموزش نرم افزار حسابداری طلا و جواهر مسبح ماندگار به عنوان بهترین برنامه طلافروشی ادامه خواهد داشت. (شرکت اشراق رایانه) 

 

نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

فهرست