نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

حسابداری طلا فروشی

در این بخش از سلسله مقالات آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی با نام مسبح شما را با بهترین مفهوم حسابداری طلافروشی آشنا می‌کنیم.

بررسی پیشینه تهاتر

صنف طلا ، صنفی باستانی و دارای پیشینه چند هزار  سال  است. این صنف همچنان به سنتهای  خود وفادار است و به دلیل همزاد بودن  این صنف و پیدایش قوانین حسابداری  نوین ، قوانین  موازی برای خود ایجاد کرده  و حسابداری  مخصوص خود یعنی حسابداری  طلا فروشی را ایجاد کرده است.

طلا به دلیل ارزش  وقیمت جهانی  وتعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در پشت اقتصاد  قرار دارد و فعالان این صنف راضی نمی شوند  تا  طلا  سرمایه خود را با  وجوه رایج کشور  که دارای ارزش پایین تری است معامله کنند.

پس همچنان مانند زمان باستان، طلای خود را تهاتر میکنند. و  در ازای  تحویل دادن طلا  از طرف حساب خود طلب طلا میکنند.

به اینگونه معاملات، معاملات پایاپای می‌گویند که اصل حسابداری طلا فروشی به حساب می آید.

در هر زمان که نیاز باشد طلا  را به وجه رایج کشور با قیمت روز  طلا تبدیل می‌کنند. به این  عمل پولی کردن می‌گویند.

نحوه کار طلافروشان

و اما با مشتریان خود  همانند دیگر صنوف، قیمت کالای خود را محاسبه می‌کنند و سود  و ارزش افزوده را به آن اضافه می‌کنند و به مشتریان خود می فروشند.

ولی به دلیل اینکه  نمی خواهند طلا خود از دست بدهند به جای طلا فروخته شده طلا خریداری میکنند  تا میزان طلای خود را ثابت نگه دارند تا در نوسانات قیمت طلا  دچار زیان نشوند

بنابر این معاملات  در حسابداری طلا فروشی به دو دسته تقسیم میشود.

معاملات درون صنف  که درآن طلا را  پایاپای معامه میکنند و به اسناد آن دریافت و پرداخت میگویند.

معاملات بیرون از صنف که با افراد جامعه طرف حساب هستند و  در این بخش مانند دیگر صنوف طلا را مانند کالا خریداری  و می فروشند.

پیچیدگی  حسابداری طلا فروشی بیشتر در بخش  درون صنف است  که به تهاتر یا معاملات پایاپای  اقدام میکنند.

 ورود کالا که در دیگر صنوف بوسیله فرایند خرید است در صنف طلا بوسیله  گزینه دریافت  است.

و خروج کالا از سیستم که در دیگر صنوف بخش فروش است در صنف طلا بوسیله پرداخت استفاده انجام میشود.

در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین نوع سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود.

بدهکاری و بستانکاری گرمی

در حسابداری دیگر صنوف حساب ها در ستون  بدهکار  و بستانکار ریالی  نگه داشته میشود، اما در حسابداری طلا فروشی به دلیل تهاتر و لزوم نگهداری حساب گرمی طلا و پلاتین (یا نقره) نتیجه معاملات پایاپای در چهار ستون  بدهکار و بستانکار ریالی و بدهکار و بستانکار طلایی  نگه داشته می شود.

طلای دریافتی یا پرداختی را در حساب طلایی افراد نگه داری میکنند. و برای جلو گیری از پیش آمدن اختلاف حساب، حساب طلایی افراد را بر اساس  عیار طلا رایج کشور محاسبه و نگه داری میکنند.

طلای رایج کشور ما ایران طلای ۷۵۰ یا ۱۸ عیار است. پس هر طلای  دریافتی  و پرداختی با عیار های مختلف  برای ثبت در حساب طلایی افراد به طلای ۷۵۰ یا ۱۸ تبدیل میشود. و حتی در زمان پولی کردن، وزن ۷۵۰ وجه دریافتی یا پرداختی محاسبه و به حساب طلایی فرد می‌رود.

یکی از مهم ترین بخش ها در حسابداری طلا فروشی محاسبه اجرت طلا ساخته‌شده  است

اجرت در حسابداری طلا و طلافروشی

سازندگان  صنف طلا  برای محاسبه مزد ساخت  طلای خود از چهار روش  استفاده می کنند

  1. اجرت گرمی
  2. اجرت کل (هر عدد)
  3. اجرت درصدی
  4. ترکیب  اجرت گرمی  ودرصدی

 

کارمزد یا اجرت گرمی

در این روش سازندگان طلا برای محاسبه مزد خود در ازای ساخت هر گرم طلای ساخته‌شده، مبلغی از وجه رایج کشور را در نظر  میگیرند. و وزن طلای ساخته‌شده را در اجرت مورد نظر  ضرب می‌کنند و مزد ساخت خود را محاسبه میکنند. به این روش در حسابداری طلا فروشی اجرت گرمی می‌گویند.

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

بهترین نرم افزار طلافروشی برای حسابداری طلا فروشی ها و جواهر فروشان

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال  فاکتور کرده است

۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پس سازنده ما ۱۰ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند

نرم افزار حسابداری طلا مسبح ماندگار1
حسابداری طلا فروشی سند نرم افزار حسابداری طلا مسبح ماندگار ۱

کارمزد کل در حسابداری طلا فروشی

در این روش سازندگان طلا برای محاسبه  مزد ساخت کالا های ظریف و یا نیاز مند دقت بالا دیگر وزن کالای خود را ملاکی برای محاسبه قیمت کالای خود نمی داند. آنها برای هر واحد کالای ساخته‌شده  بهایی در نظر می گیرند. به این روش اجرت کل می‌گویند.

مثال ثبت بهترین فاکتور در حسابداری طلا و طلافروشی

حسابداری طلافروشی

سازنده ما ۲ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد کل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال  فاکتور کرده است

در روش  وزن در محاسبات  تاثیری ندارد

پس سازنده ما ۲ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند

برنامه آموزش راهبردی مسبح ماندگار

اجرت درصدی

در این روش  سازندگان طلا که می خواهند اجرت کالای خود را با نرخ روز  محاسبه کنند  و در قیمت ها  وت وافق های خود ثابت  باشند  به جای اجر ت گرمی یا کل اجرت درصدی را انتخاب میکنند. این روش به این صورت است که توافق میکنند  در ازای هر صد گرم کار چند گرم طلا به عنوان مزد دریافت کنند. برای  محاسبه آن وزن کالا را در اجرت درصدی توافقی ضرب و  وزن طلایی که  به عنوان مزد  تعیین کرده اند را بدست می آورند

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

سازنده ما با مشتری طلا فروشی خود توافق کرده است  در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت  کند

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷  فاکتور کرده است

۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت  برابر است با ۰.۷ طلا

پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا را برای مشتری خود فاکتور میکند

در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود
برنامه آموزش راهبردی مسبح ماندگار

 

اجرتها در حسابداری طلا فروشی

در حسابداری طلافروشی و در این روش، سازندگان  طلا بنا بر شرایط بازار  و نحوه تولید خود  مزد خود را به دو قسمت تقسیم میکنند  قسمت  از آن را به صورت وجه رایج کشور با قانون اجرت هر گرم و قسمت از آن را با قانون اجرت درصدی محاسبه میکنند این روش نیازمند دقت بالا در ثبت است باعث اشتباه نشده  و اختلاف حساب پیش نیاید

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

حسابداری طلا فروشی | برنامه آموزش راهبردی مسبح ماندگار

سازنده ما با مشتری خود توافق کرده است  در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت  کند بعلاوه ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته‌شده‌ خود را با مزد %۷   بعلاوه  مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده‌است

۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت  برابر است با ۰.۷ طلا

۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند

حسابداری طلا فروشی | برنامه آموزش راهبردی مسبح ماندگار

روش های متفاوت و محاسبات گوناگون  در حسابداری طلافروشی حتی حسابداران خبره را نیازمند به کمک نرم افزار حسابداری  طلا فروشی آنهم با امکانات نرم افزار حسابداری طلا فروشی  مسبح ماندگار می کند.

این  نرم افزار  به شما کمک میکند تا تمام محاسبات را به سادگی ثبت نمایید و  گزارش گیری های به موقع  جلوی اشتباهات را بگیرید و از اختلاف حساب ها جلو گیری نمایید

برای  آشنایی بیشتر با صنف طلا پیشنهاد می شود تا مقالات زیر را نیز مطالعه بفرمایید

آموزش حسابداری طلا و جواهر – بخش اول

آموزش حسابداری طلا و جواهر – قسمت دوم

حسابداری طلا و جواهر – قسمت سوم

سلسله مقالات آموزش نرم افزار حسابداری طلا و جواهر مسبح ماندگار به عنوان بهترین برنامه طلافروشی ادامه خواهد داشت. (شرکت اشراق رایانه) 

 

فهرست