نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

تفکیک اتوماتیک انواع کدهای طلا و پلاتین

خصوصیت جدیدی به برنامه مسبح ماندگار (نگارش ۷.۴.۱۳۹۴.۹۱) اضافه شده‌است که امکان تفکیک کدگذاری پیش‌فرض را توسعه بخشیده‌است. در نگارش‌های پیشین برنامه، پیش‌فرض و نحوه‌ی کدگذاری اتوماتیک جواهرات، ساده‌ها و پایه‌ها در سه‌بخش متفاوت، با هم مشترک بودند؛ هم‌اکنون اما امکانی در بخش تنظیمات موسسه و در قسمت کدگذاری کالاها اضافه شده‌است که درصورت نیاز شما، امکان تفکیک انواع جواهرات، طلاها و پلاتین‌های ساده و پایه در شش بخش مختلف، برای شما فراهم می‌شود.

در این حالت ابتدا کد جدید به‌دست‌آمده در محدوده‌ی جنس‌های هم‌تیپ خود جستجو شده و درصورتی که کد تولید‌شده، قبلا ثبت‌ نشده‌باشد، کد تولیدی به عنوان کدپیشنهادی برنامه در قسمت‌های مختلف ارایه می‌شود. در غیراینصورت و درصورت وجود داشتن کد به‌دست‌آمده در هر یک از کدهای قسمت‌های دیگر، ابتدا در محدوده‌ی جواهرات، پایه‌ها یا ساده‌ها کد جدید تولید می‌شود و باز هم در صورت وجود داشتن کد، در محدوده‌ی کلیه‌ی طلاها و پلاتین‌ها جستجو شده و کد جدید به‌دست می‌آید.

 

 

 

فهرست