تغییرات نگارش ۸.۱۳۹۸.۲۰۰۲.۱۸ نرم افزار طلا و جواهر

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

  • افزودن گزینه ای جهت محدود کردن ثبت اقلام فروش به تعدادی مشخص.
  • افزودن گزینه ای جهت امکان محدود سازی مقدار تخفیف های اهداشده در فروش برحسب درصدها معلوم.
  • دوحالته کردن ترازنامه های ریالی و طلایی پایان دوره و امکان انتخاب محاسبه تعدیل حساب سنگ های بارخونه.
  • افزودن امکانی جهت خواندن مبالغ ترازنامه از روی آخرین قیمت سنگ ها براساس قیمت دلار یا ریال روزانه آنها.
  • سرعت بخشی به فرایند تخصیص RFID به اجناس.
  • گذاشتن گزینه ای جهت حذف گروهی RFID ها از فهرست انتخابی.
  • افزودن گزینه دلار کانادا به صورت پیشفرض به موارد قابل انتخاب برای واحد اصلی یا واحد فرعی برنامه.
  • تنظیم و طراحی ویژگی نمایش طراحی شده اجناس. با استفاده از این ویژگی امکان نمایش مشخصات ، تصویر و قیمت جواهرات یا طلاها تا چهار مورد و در طراحی های یک تا چهار حالته فراهم شده است.
نمایش طراحی شده طلا و جواهرات در نرم افزار مسبح تمام عیار

نمایش طراحی شده طلا و جواهرات در نرم افزار مسبح تمام عیار

 

  • افزودن گزینه یادآوری برای ارسال پیامک فروش پس از چاپ هر فاکتور.
  • آنالیز، طراحی و برنامه نویسی ویژگی مدیریت تولید سیلندرها.

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر تمام عیار

فهرست