فاکتورهای لمسی فروش و پرداخت

افزوده‌شده در نگارش ۷.۹.۱۳۹۷.۱۷۰
سفارشی در نگارش ۸ و ۷

با داشتن این ویژگی امکان استفاده از فاکتورهای فروش و پرداخت مخصوصی که برای کار با مانیتورهای لمسی طراحی شده‌است، برای شما فراهم می‌شود.

ساختار این فاکتورهای به گونه‌ای تنظیم شده‌است که برای نوشتن اعداد یا شرح‌های مختلف، صفحه کیبورد شرحی یا عددی مخصوص بازشده و کلیدها بزرگتر از اندازه‌ی معمول طراحی شده‌اند تا بتوان به‌راحتی آنها را لمس نمود.

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست