نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

تغییرات نگارش ۸.۱۳۹۷.۲۲۱۵.۱۰

۱۳۹۷/۱۲/۱۶

  • افزودن روش سوم مدیریت پیامک های برنامه مسبح برای آنکه امکان ارسال دقیق پیامک ها به همه مراجعین بخصوص آنهایی که موبایل خود را بر روی شماره های تبلیغاتی بسته اند، فراهم شود. در این روش از مودم SMS-BAN استفاده شده است.

تنظیم ارسال گرهای پیامک در برنامه حسابداری مسبح ماندگار

 

  • افزودن کد مدل و نام سازنده به فرایندهای تولید و تبدیلات کالاها.

  • امکان انتخاب پیش فرض نام سازنده کالاها ساده و پایه برای درج پیش فرض در اسناد وارده.

امکان تنظیم کد مدل و نام سازنده در تبدیلات کالاها و تولید مسبح ماندگار

  • امکان تکمیل شدن عنوان هزینه ها و درآمدها هنگام ثبت هزینه و درآمد گروهی روزانه

  • تنظیم مجدد دفتر بهای تمام شده کالاها تعمیری نزد دیگران که به ترازنامه منتقل می شود.

  • تنظیم گزارش صورت حساب دوره ای مخراجکاری و افزودن گزینه های محدود کننده نوع ارز و نوع پایه در انتخاب های گزارش.

  • تنظیم مجدد گزارشات سود و زیان مخراجکاری برای سیستم هایی که از مخراجکاری ارزی استفاده می کنند.

گزارشات مخراج کاری نرم افزار حسابداری طلا و جواهر مسبح ماندگار

 

۱۳۹۷/۱۲/۲۱

  • افزودن امکان نمایش فاکتورهای بدون مانده در گزارش صورت کلی حساب عملکرد اشخاص.
  • افزودن شرح های مختلف فاکتورهای مختلف به گزارش صورت کلی حساب عملکرد اشخاص.
  • تنظیم محاسبات برنامه برای حالتی که وزن مبنای جواهرات براساس وزن بدون سنگ مورد استفاده قرار می گیرد.
فهرست