نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

حواله طلایی در نرم‌افزار مسبح ماندگار

در این بخش از سلسله مقالات آموزش نرم افزار حسابداری طلا با نام مسبح شما را با مفهوم حواله طلایی در صنف طلا و روش تنظیم آن در برنامه مسبح آشنا می‌کنیم. این مورد را ذیل ” آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی | کار در طلافروشی ” قرار می‌دهیم.

در  نرم افزار های حسابداری  در بعضی از  زمان ها نیاز می شود تا  بین  حسابهای افراد طرف حساب با موسسه جا به جایی انجام شود به این عملیات در حسابداری  صدور برات گفته می شود و در صنف طلا جواهر  به این عملیات حواله گفته می شود.

صدور حواله معمولا  با توافق فی مابین  ویترین داران طلا و جواهر  بنکداران طلا وجواهر و کارخانه داران طلا وجواهر با آبشده فروشان می باشد و به صورت های مختلفی امکان پذیر است. حواله بین حساب طلایی دو فرد و یا حواله حساب طلایی  یک فرد با حساب  ریالی  فرد دوم. صدور حواله در بعضی از  مواقع  حواله بین حساب  های خود فرد می باشد که به منظور جا به جایی در  حساب های ریالی و طلایی   خود فرد انجام می شود

آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی | کار در طلافروشی

برای بهتر مشخص شدن موضوع، در زیر  چند مثال گفته می شود.

نمونه اول ( آموزش نرم افزار حسابداری طلا )

این توافق بین سه نفر اتفاق می افتد. موسسه و فرد تحویل گیرنده حواله و فرد تحویل دهنده حواله.  در ابتدا  بین  آبشده فروش  و  طلافروش انجام شده  است  طلا فروش برای پرداخت  طلا بدهی خود به بنکدار از آبشده فروش تقاضای حواله طلا از حساب خود به حساب  بنک دار  را میکند و پس از  کسب توافق، میزان طلای درخواستی به حساب بنکدار را انتقال میزند و به بنکدار اعلام میکند تا  وزن طلای توافق شده را از آبشده فروش دریافت کند.

آبشده فروش نیز  مغازه دار رابه میزان طلای توافقی بدهکار  و  حساب طلایی بنکدار را بستانکار میکند  تا در زمانی که بنکدار طلای خود را طلب کند  آن را به ایشان تحویل دهد

آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی | کار در طلافروشی

بنکدار می تواند طلای حواله زده شده  توسط مغازه دار را مستقیما از آبشده فروش دریافت و یا به حساب  یک یا چند نفر از کارخانه داران  طرف حساب خود با توافق با آبشده فروش، وزن طلای طلب  خود را حواله بزند

آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی | کار در طلافروشی

مغازه دار (الف)  بایستی میزان   صد گرم طلا بابت بدهی خود  به بنکدار(س) پرداخت کند اما در حال حاضر  این طلا را  برای پرداخت موجود ندارد و بر اساس توافقات که از قبل با آبشده فروش (ب)  را دارد  در خواست صدور حواله طلایی صد گرمی  از حساب خود  به حساب بنکدار(س) را میدهد  و به بنکدار(س) اعلام میکند تا طلب خود را ازآبشده فروش(ب) دریافت کند

آموزش نرم افزار حسابداری طلا با نام مسبح ماندگار - حواله طلایی
آموزش نرم افزار حسابداری طلا – صفحه حواله

بدین صورت

در دفتر مغازه دار      آبشده فروش (ب)  صد گرم طلا بستانکار و بنکدار (س) صد گرم طلا  بدهکار میشود

در دفتر آبشده فروش      مغازه دار(الف) صد گرم طلا بدهکار   و بنکدار(س) صد گرم طلا بستانکار میشود

در دفتر بنکدار             مغازه دار(الف) صد گرم طلا بستانکار و آبشده فروش (ب) صد گرم طلا بدهکار میشود

مثال دوم

این توافق بین دو نفر اتفاق می افتد موسسه و فرد  طرف حساب که قرار از حساب طلایی  به حساب ریالی خود فرد طرف حساب  حواله  زده شود در توافق بین آبشده فروش  مغازه دار یا بنکدار یا کارخانه داران  این امکان وجود دارد که طرفین  تصمیم بگیرد تا حساب طلایی با طرف حساب خود را به حساب ریال  ویا بلعکس جا ب جا کنند که در این حالت  دو طرف در ابتدا بایستی  بر سر مظنه طلایی که قرار است  بین حساب طلایی و  ریالی افراد عصر گذار باشد به توافق برسند

دراین توافق طرفین باید مشخص کنند چه میزار ریال یا طلا را در چه مظنه مثقال یا گرم در عیار ۷۰۵یا ۷۵۰ می خواهند  به حساب طرف مقابل حواله بزند

مغازه دار (الف)  بایستی میزان   صد گرم طلا بابت بدهی خود  به بنکدار(س) پرداخت کند  اما در حال حاضر  این طلا را  برای پرداخت موجود ندارد  و با بنک دار(س) به توافق میرسد تا  در  مظنه طلای  ۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال پول طلای   بدهی خود را پرداخت کند پس از اینکه توافق حاصل شود

آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی | کار در طلافروشی
صفحه ثبت حواله در نرم افزار مسبح ماندگار

بدین صورت

در دفتر مغازه دار      بنکدار (س)  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بستانکار و در مقابل  بنکدار (س) صد گرم طلا  بدهکار میشود

در دفتر بنکدار    مغازه دار(الف) صد گرم طلا بستانکار و در مقابل  بنکدار مغازه دار(الف)  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدهکار میشود

نمونه سوم

این توافق بین سه نفر اتفاق می افتد, موسسه و فرد تحویل گیرنده حواله و فرد تحویل دهنده حواله.  اما اینبار  همه افراد طرف حساب بایستی بر سر  وزن حواله طلا، مظنه طلا  و میزان وجهی که قرار  است به حساب طلایی و ریالی برود  به توافق برسند. باید  مشخص شود که حساب ریال  و طلای کدام فرد باید بدهکار یا بستانکار شود. این عمل نیاز به دقت عمل  و تجربه کافی  برای انجام عملیات دارد

مغازه دار (الف)  بایستی میزان  صد گرم طلا بابت بدهی خود  به بنکدار(س) پرداخت کند. اما در حال حاضر  این طلا را  برای پرداخت موجود ندارد. بر اساس توافقات که از قبل با آبشده فروش (ب)  دارد بر اساس  مظنه طلای  ۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال در خواست صدور حواله ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حساب خود  و صدور حواله صد گرم طلا به حساب بنکدار(س) میدهد. و به بنکدار(س) اعلام میکند تا طلب خود را از آبشده فروش(ب) دریافت کند.

کار در طلافروشی \ آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشیصفحه ثبت حواله در نرم افزار مسبح ماندگار

بدین صورت

در دفتر مغازه دار      آبشده فروش (ب)  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بستانکار و بنکدار (س) صد گرم طلا  بدهکار میشود

در دفتر آبشده فروش      مغازه دار(الف) ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدهکار   و بنکدار(س) صد گرم طلا بستانکار میشود

در دفتر بنکدار             مغازه دار(الف) صد گرم طلا بستانکار و آبشده فروش (ب) صد گرم طلا بدهکار میشود

همان گونه که می‌بینید در سه دفتر، سه ثبت متفاوت با توافق بین طرفین انجام  شده‌است. هر گونه اشتباه دراین بخش می‌تواند  باعث گمراهی بسیاری شود. و پیدا کردن این گونه  اشتباهات در دفاتر بسیار سخت است. بنابر این بایستی در ثبت  چنین اسنادی وقت بیشتری را صرف کرد تا احتمال اشتباه را پایین آورد.

کار در طلافروشی | آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی

سلسله مقالات آموزش نرم افزار حسابداری طلا و جواهر مسبح ماندگار ادامه خواهد داشت. (شرکت اشراق رایانه)

آموزش حسابداری طلا کار با طلافروشی نرم افزار حسابداری زرگری مسبح ماندگار

آموزش نرم افزار حسابداری طلا فروشی | کار در طلافروشی

فهرست