کنترل کالاها با RFID

 

افزوده‌شده در نگارش ۵.۵.۱۳۸۸.۱
سفارشی در نگارش ۸ و ۷

با استفاده از این ویژگی امکان مدیریت، تشخیص و هویت‌بخشیدن به یک کالا براساس یک کارت کوچک رادیویی فراهم می‌‌شود.

RFID تگی است که به کالاها متصل شده و توسط امواج رادیویی، از طریق سینی یا تفنگی مخصوص، شناسایی می‌شود.

تگ‌های مربوط به RFID به جنس تخصیص داده‌شده و می‌توان با گذاشتن یک تگ در سینی یا کشیدن تفنگی بر روی آن، ضمن تشخیص هویت دقیق کالا، آن جنس را به فاکتور فروش انتقال داده یا آمار موجودی کالاها را بررسی کرد. بدین‌وسیله اجناسی که به مشتری نمایش داده می‌شوند در اطلاعات ثبت شده و به‌راحتی می‌توان آخرین وضعیت یک کالا را رصد کرد.

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست