نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

پولی کردن طلا ، نقره ، پلاتین یا ارز چیست و چگونه است

پولی کردن به معنی پرداخت و یا دریافت وجوه نقد به جای وزن تهاترشده‌ی طلا ، نقره ، پلاتین و یا مقدار ارز گفته میشود. این آموزش را ذیل ” آموزش پولی کردن طلا | طلای پولی و ارز پولی چیست” نشان میکنیم.

در معاملات تهاتری، تعهد بر پرداخت وزن در عیار توافقی است. ولی در صورتی که در زمان پرداخت تعهد، کالای مورد نظر موجود نباشد، بر اساس قیمت توافقی میتوان وجه آن را پرداخت کرد.

روش محاسبه پولی کردن طلا به طریق زیر است

در ابتدا بایستی مزنه قیمت توافقی را داشته باشیم. سپس مزنه عیار  دلخواه را بدست  بیاوریم. حال اگر می خواهیم میزان مشخصی وجه نقد را به وزن تبدیل کنیم مبلغ مورد نظر را تقسیم بر  مزنه عیار دلخواه  کرده و وزن تهاتر شده بدست می آید ولی در صورتی که  بخواهیم دقیقا وزن مورد نظر را  به وجه تبدیل و مبلغ آنرا پرداخت کنیم بایستی  وزن را در مزنه دلخواه ضرب و مبلغ حاصله را بدست آوریم.

پولی کردن طلا چگونه است.

آموزش پولی کردن طلا | طلای پولی و ارز پولی چیست


مثال ۱

در مزنه ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ میخواهیم مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را پولی کرده و از حساب ۷۵۰  شخص کم کنیم

اول  بایستی مزنه هر گرم ۷۵۰ را بدست آوریم

در ابتدا مزنه را تقسیم بر ۴.۶۰۸۳ میکنیم

۱۴,۳۷۰,۰۰۰/۴.۶۰۸۳= ۳,۱۱۸,۲۸۶

حال عدد جدید را بر عیار خود تقسیم و در عیار ۷۵۰ ضرب میکنیم

۳,۱۱۸,۲۸۶/۷۰۵*۷۵۰= ۳,۳۱۷,۳۲۶

سپس مبلغ مورد نظر را در مزنه هر گرم ۷۵۰ تقسیم می کنیم

۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۳,۳۱۷,۳۲۶= ۶.۰۲۹

وزن حاصل از پولی کردن ۶.۰۲۹ به حساب ۷۵۰ شخص مورد نظر بایستی میرود

مثال ۲ از پولی کردن طلا

در مزنه ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ میخواهیم ۷ گرم ۷۵۰ به  حساب شخصی برده و پولی کنیم

اول  بایستی مزنه هر گرم ۷۵۰ را بدست آوریم

در ابتدا مزنه را تقسیم بر ۴.۶۰۸۳ میکنیم

۱۴,۳۷۰,۰۰۰/۴.۶۰۸۳= ۳,۱۱۸,۲۸۶

حال عدد جدید را بر عیار خود تقسیم و در عیار ۷۵۰ ضرب میکنیم

۳,۱۱۸,۲۸۶/۷۰۵*۷۵۰= ۳,۳۱۷,۳۲۶

سپس وزن مورد نظر را در مزنه هر گرم ۷۵۰ ضرب می کنیم

۷*۳,۳۱۷,۳۲۶= ۲۳,۲۲۱,۲۸۲

بایستی به فرد مبلغ ۲۳,۲۲۱,۲۸۲ ریال پرداخت و پولی شود تا ۷ گرم ۷۵۰ به حساب فرد مورد نظر برود

آموزش پولی کردن طلا | طلای پولی و ارز پولی چیست

***** توجه ******

در صورتی که  در فاکتور اعلامی فقط مبلغ و وزن عیار پولی‌شده باشد، باید مزنه عیار را محاسبه کنیم.

مثال اگر اعلام شده باشد ۲۳,۲۲۱,۲۸۲پولی شده ۷گرم ۷۵۰

می توان  مبلغ را تقسیم بر وزن و مزنه عیار ۷۵۰ را بدست آورد

۲۳,۲۲۱,۲۸۲/۷=۳,۳۱۷,۳۲۶

 

© تحقیق و پژوهش از محمد حسین خاتمی‌دوست کارشناس شرکت اشراق رایانه

آموزش پولی کردن طلا | ارز پولی چیست

فهرست