نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

ویژگی دفتر فی

افزوده‌شده در نگارش ۷.۳.۱۳۹۴.۷۵
سفارشی در نگارش ۸ و ۷

این ویژگی مخصوص بنکدارانی است که برای یک کار ساده یا پایه، اجرت‌های گرمی و درصدی مشخصی از یک شخص دریافت کرده یا به شخص پرداخت می‌کنند.

هنگام ثبت عملیات دریافت، پرداخت و مرجوعی؛ جای اجرت گرمی و درصدی با آخرین مقادیر ثبت‌شده در دفتر فی تکمیل می‌شود.

فهرست