نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

نمودارهای پیش‌فرض

در این بخش نمودارهایی معرفی‌ می‌شوند که به‌صورت پیش‌فرض در برنامه قرار داده شده‌اند. گذاشتن این نمونه‌ها دارای بعد آموزشی‌ست و هدف از تنظیم آنها، آشناشدن کامل‌تر شما با نحوه‌ی کار سیستم تحلیل اطلاعات با نمودار است . برای یافتن این نمودارها بایستی به توضیحات هر نمودار مراجعه کرده و مطابق با شرایط ذکرشده، فرایند مربوطه را اجرا و تنظیم کنید. نمودارهای پیش‌فرض در فایل xChart.sdf ودر پایگاهی مجزا از برنامه ذخیره شده‌اند. پس از ثبت نمودار توسط شما، اطلاعات نمودار به پایگاه اصلی برنامه وارد شده و برای همه‌ی کاربران و یا کاربرانی خاص مطابق با تحلیل اطلاعات با نمودار نمایش داده می‌شوند.

» روش دستیابی و تهیه‌ی نمودارهای پیش‌فرض
» نمودارهای ویژه‌ی حسابداری
» نمودارهای فروش و پرداخت
» نمودارهای خرید
» نمودارهای مربوط به آخرین قیمت‌ها
» نمودارهای مربوط به اشخاص
» نمودارهای مربوط به کالاها
» نمودارهای مخراجکاری

 

جهت اجرای هرکدام از نمودارهای پیش‌فرض بایستی پس از اجرای دستوراتی که در زیر نمودار یا نمودارها قید شده است و پس از محدودسازی دلخواه فهرست، دفتر یا گزارش مربوطه با استفاده از روش‌هایمحدودسازی اطلاعات جداول ؛ برروی گزینه‌ی تحلیل با نمودار از کادر سمت راست کلید کرده یا کلید ترکیبی CTRL+N را فشار دهید. گزینه‌ی ذکرشده در بخش چاپ، تحلیل و کنترل فهرست‌ یا گزارش قرار دارد. این گزینه از طریق کلید popup menu نیز قابل دستیابی‌ست. پس از ورود به صفحه‌ی پردازش اطلاعات و تهیه‌ی نمودار درصورت عدم مشاهده‌ی تیتر نمودار در قسمت نمودارهای تهیه‌شده برروی کلید فراخوانی نمودارهای پیش‌فرض کلیک کنید.

 

نمودار اقلام سود و زیان
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق فرایند مجموعه گزارشات حسابداری را فراخوانی کرده و گزارشات کامل حسابداری از ابتدای دوره تا تاریخ دلخواه یا حساب سود و زیان دوره‌ای را براساس معیارهای خود تهیه کنید. سپس به بخش سود و زیان ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نسبت آنی
نسبت بدهی به فروش خالص
نسبت جاری
نسبت سرمایه به فروش خالص
نسبت قیمت تمام‌شده‌ی کالا و خدمات به فروش خالص
نسبت هزینه‌ها به فروش خالص
نمودار اقلام بدهکار سند خلاصه
نمودار اقلام بستانکار سند خلاصه
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق فرایند مجموعه گزارشات حسابداری را فراخوانی کرده و گزارشات کامل حسابداری از ابتدای دوره تا تاریخ دلخواه را براساس معیارهای خود تهیه کنید. سپس به بخش سند خلاصهورود کرده و از غیرفعال بودن گزینه‌ی حذف اقلام سود و زیان مطمئن شوید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار اقلام ترازنامه
نمودار گروه‌های ترازنامه
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق فرایند مجموعه گزارشات حسابداری را فراخوانی کرده و گزارشات کامل حسابداری از ابتدای دوره تا تاریخ دلخواه را براساس معیارهای خود تهیه کنید. سپس به بخش سند خلاصهورود کرده و گزینه‌ی حذف اقلام سود و زیان را علامت‌گذاری کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار بدهی و سرمایه
نمودار دارایی‌ها
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق فرایند مجموعه گزارشات حسابداری را فراخوانی کرده و گزارشات کامل حسابداری از ابتدای دوره تا تاریخ دلخواه را براساس معیارهای خود تهیه کنید. سپس به بخش ترازنامه ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار قیمت‌تمام‌شده‌ی دارایی‌های جنسی
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق فرایند مجموعه گزارشات حسابداری را فراخوانی کرده و آنرا براساس معیارهای خود تهیه کنید. سپس به بخش دارایی‌های جنسی ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

 

نمودار سود و زیان ناویژه ماهانه
نمودار فروش خالص ماهانه
نمودار فروش ناخالص ماهانه
نمودار مقایسه‌ای فروش و سود و زیان ناویژه
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش یا پرداخت کالاها را از گزارشات فروش و پرداخت اجرا کرده و پس از تهیه‌شدن گزارش به بخش صورت خلاصه عملکرد آن صفحه مراجعه کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار خدمات پرداختی ماهانه 
نمودار خطی عوارض پرداختنی فروش
نمودار خطی فروش کالا و خدمات 
نمودار فروش ماهانه کالاها
نمودار مقایسه‌ای فروش و عوارض پرداختنی‌ فروش ماهانه
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست فاکتورهای فروش را فراخوانی کرده، از بودن در بخشصورت کلی فاکتورها در بخش فروش مطمئن شوید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه راتهیه کنید .

نمودار ارزش کالاها فروخته‌شده 
نمودار تعداد کالاها فروخته‌شده
نمودار گرانترین فروش در هر ماه
نمودار گرانترین فی فروش کالاها مختلف
نمودار وزن فروخته‌شده کالاها
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست فاکتورهای فروش را فراخوانی کرده، به بخش جزئیات کالاها و خدمات ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

 

نمودار ارزش خرید کالا و خدمات
نمودار تخفیفات و اضافات خرید
نمودار ترکیبی خرید کالا و خدمات در ماه‌های مختلف
نمودار تعداد اسناد خرید
نمودار خطی ارزش خرید کالا و خدمات در روزهای مختلف
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست فاکتورهای خرید را فراخوانی کرده، از بودن در بخشصورت کلی فاکتورها در بخش خرید مطمئن شوید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه راتهیه کنید .

نمودار تفکیکی ارزش کالاها خریداری‌شده
نمودار تفکیکی تخفیفات موردی خرید
نمودار تفکیکی وزن کالاها خریداری‌شده
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست فاکتورهای خرید را فراخوانی کرده، به بخش جزئیات کالاها و خدمات ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار ترکیبی مبالغ پرداختی و مبالغ پولی‌نشده طی خرید کالا (پولی کردن طلا چگونه است)
نمودار وضعیت پرداخت‌های خرید

جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست فاکتورهای خرید را فراخوانی کرده، به بخش جزئیات وجوه پرداختی ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

 

نمودار نوسانات قیمت یک گرم طلای ۷۵۰
نمودار نوسانات قیمت یک گرم طلای ۷۵۰ در ماه‌های مختلف
نمودار نوسانات قیمت یک گرم طلای متفرقه
نمودار نوسانات قیمت یک مثقال طلای ۷۰۵
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق فرایند آخرین قیمت‌ها را اجرا کرده، اطلاعات بخش طلا را براساس خواسته‌ی خود فهرست کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار نوسانات قیمت دلار در بازار
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق فرایند آخرین قیمت‌ها را اجرا کرده، اطلاعات بخش ریال را براساس خواسته‌ی خود فهرست کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار نوسانات یک گرم پلاتین ۱۰۰۰
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق فرایند آخرین قیمت‌ها را اجرا کرده، اطلاعات بخش پلاتین را براساس خواسته‌ی خود فهرست کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

 

نمودار تشریحی صورت‌حساب
نمودار وضعیت بدهکاری‌های شخص
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق دفتر حساب اشخاص را برای یک شخص، تعدادی از اشخاص و یا همه‌ی اشخاص تشکیل دهید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار تراکم تولد و ازدواج در ماه‌های سال
نمودار تفکیکی مشتریان براساس پیشوندها
نمودار وضعیت تیپ کاری مشتریان
نمودار وضعیت شهرهای مشتریان
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست اشخاص را فراخوانی کرده، اطلاعات بخش اول را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار بدهکاری تیپ‌های کاری مختلف
نمودار ترکیبی مانده حساب بدهکاری و بستانکاری ریالی
نمودار ترکیبی مانده حساب ریالی و طلایی اشخاص
نمودار وضعیت بدهکاری مشتریان
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست اشخاص را فراخوانی کرده، به بخش مانده حساب اشخاصورود کرده، اطلاعات را به‌دلخواه محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

 

نمودار سود دریافتنی فروش جواهرات
نمودار قیمت تمام‌شده‌‌ به تفکیک نوع جواهرات
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست موجودی‌های جنسی را فراخوانی کرده، اطلاعات بخشجواهرات طلا را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه راتهیه کنید .

نمودار فروش/پرداخت انواع سکه
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق صفحه‌ی فهرست موجودی‌های جنسی را فراخوانی کرده، اطلاعات بخش سکه‌های طلا را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار موجودی طلای متفرقه برحسب عیار
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق صفحه‌ی فهرست موجودی‌های جنسی را فراخوانی کرده، اطلاعات قسمت طلاهای متفرقه از بخش طلاهای خام را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار موجودی انواع ارز
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق صفحه‌ی فهرست موجودی‌های جنسی را فراخوانی کرده، اطلاعات قسمت موجودی ارزی از بخش سایرکالاها را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار موجودی تراش‌های مختلف
نمودار وزن صادره انواع سنگ
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست موجودی‌های جنسی را فراخوانی کرده، اطلاعات قسمتسنگ‌های وزنی از بخش انواع سنگ را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار موجودی انواع طلای ساده
نمودار موجودی طلای ساده به تفکیک کدهای ناویژه
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق صفحه‌ی فهرست موجودی‌های جنسی را فراخوانی کرده، اطلاعات قسمتطلاهای ساده از بخش ساده و پایه را براساس خواسته‌ی خود محدود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار وضعیت خروج کالا در بخش‌های مختلف
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق دفتر حساب سنگ‌های وزنی را برای یک سنگ، تعدادی از سنگ‌ها و یا همه‌ی سنگ‌های وزنی تشکیل دهید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

نمودار تحلیلی وضعیت موجودی طلای ساده
جهت مشاهده‌ی نمودار فوق دفتر حساب طلاهای ساده را برای یک طلای ساده، تعدادی از طلاهای ساده و یا همه‌ی طلاهای ساده تشکیل دهید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

 

نمودار تحلیلی موجودی سنگ‌ در مخراجی
نمودار وضعیت موجودی سنگ در مخراجی‌های مختلف
جهت مشاهده‌ی نمودارهای فوق دفتر مخراجی سنگ‌های وزنی یا تعدادی را تشکیل داده و به بخش کارت مخراجی ورود کنید. پس از دسترسی به صفحه‌ی موردنظر، نمودار دلخواه را تهیه کنید .

فهرست