نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

نحوه محاسبه قیمت طلای ساده هنگام فروش و مرجوعی

توضیجاتی در چگونگی نحوه حساب کردن قیمت طلا هنگام فروش و خرید: برای محاسبه قیمت طلا در زمان فروش ابتدا بایستی وزن آن و عیار آن را بدانیم.

پس از آن برای حساب کردن قیمت فروش ۳ گرم طلای ساده ۷۵۰  بایستی موارد زیر را داشته باشیم:

مزنه روز طلا   ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

اجرت درصدی   ۳%

اجرت گرمی     ۵۵,۰۰۰

درصد سود   ۷%

ارزش افزوده   ۹%

نحوه محاسبه قیمت طلا هنگام فروش  و خرید

اول  بایستی مزنه هر گرم ۷۵۰ را بدست آوریم

در ابتدا مزنه را تقسیم بر ۴.۶۰۸۳ میکنیم

۱,۴۳۷۰,۰۰۰/۴.۶۰۸۳= ۳,۱۱۸,۲۸۶

حال عدد بدست آمده را بر عیار خود تقسیم و در عیار ۷۵۰ ضرب میکنیم

۳۱۱۸۲۸۶/۷۰۵*۷۵۰= ۳,۳۱۷,۳۲۶

سپس اجرت درصدی را به مزنه ۷۵۰ اضافه میکنیم

۳,۳۱۷,۳۲۶+ ۳%= ۳,۴۱۶,۸۴۵

نحوه محاسبه قیمت طلا هنگام فروش  و خرید

حال اجرت هر گرم را با عدد  بالا جمع میکنیم

۳,۴۱۶,۸۴۵+۵۵,۰۰۰= ۳,۴۷۱,۸۴۵

حال سود را به مبلغ فوق اضافه می کنیم

۳,۴۷۱,۸۴۵+ ۷% =۳,۷۱۴,۸۷۵

عدد بدست  آمده در وزن کالای مورد نظر ضرب می کنیم

۳,۷۱۴,۸۷۵*۳=۱۱,۱۴۴,۶۲۵

حال بایستی   ارزش افزوده کالا مورد نظر را حساب کنیم

۱۱,۱۴۴,۶۲۵+ ۹%=۱۲,۱۴۷,۶۴۲

روش حساب‌ کردن قیمت طلا در زمان فروش اینگونه بود.

**** توجه*****

در زمان مرجوع طلای ساده ؛ اجرت درصدی ، اجرت گرمی ، درصد سود  و ارزش افزوده  از قیمت کالا کسر میشود و عیار طلای مرجوعی ۱۰ خط پایین تر حساب میشود.

زیان مرجوع طلا در کوتاه مدت بدون تغییر مزنه طلا بسیار زیاد است اما چون مزنه طلا  همیشه در حال افزایش است، با سپری شدن زمان، طلا تبدیل به کالای سرمایه ای می شود. این موضوع در رابطه با کالا های ظریف با اجرت زیاد ،  زمان طولانی تری می‌خواهد.

نحوه محاسبه قیمت فروش طلا و مرجوعی فروش

 

محاسبه قیمت طلا ی ساده هنگام مرجوعی فروش

اگر ۳ گرم طلای فروخته شده بالا را در همان مزنه بخواهیم مرجوع کنیم باید به روش زیر عمل کنیم:

اول  بایستی مزنه هر گرم ۷۴۰ را بدست آوریم (۱۰ خط پایین تر از ۷۵۰)

در ابتدا مزنه را تقسیم بر ۴.۶۰۸۳ میکنیم

۱۴,۳۷۰,۰۰۰/۴.۶۰۸۳= ۳,۱۱۸,۲۸۶

حال عدد بدست آمده را بر ۷۰۵ تقسیم و در عیار ۷۴۰ ضرب میکنیم

۳,۱۱۸,۲۸۶/۷۰۵*۷۴۰= ۳,۲۷۳,۰۹۵

حال مزنه ۷۴۰ بدست آمده را در وزن کالا ضرب میکنیم

۳۲۷۳۰۹۵*۳= ۹,۸۱۹,۲۸۵

همانگونه که متوجه شده اید در صورتی که تا زمان مرجوع کالا شما مزنه طلا ثابت باشد زیان ناشی از مرجوع سیار زیاد است

قیمت فروش- قیمت مرجوعی=سود زیان حاصل از مرجوع

۱۲,۱۴۷,۶۴۲-۹,۸۱۹,۲۸۵=۲,۳۲۸,۳۵۶

نحوه محاسبه قیمت طلا در فروش و هنگام خرید

****توضیح****

طلا فلزی گرانبها و بسیار نرم است که درطول فرایند تولید سوخته و از بین میرود. هر سازنده  برای کالای خود  دو  یا یک نوع اجرت در نظر می گیرد. یک اجرت به صورت درصد به وزن طلا اضافه میشود و دیگری اجرت هر گرم که بعد از حساب کردن قیمت طلا براساس وزن کار  به آن اضافه  میشود.  هر چقدر کار موردنظر ظریف تر و  ساخت  آن مراحل بیشتری داشته باشد، اجرت آن بالاتر می رود.

© تحقیق و پژوهش از محمد حسین خاتمی‌دوست کارشناس شرکت اشراق رایانه

 

 

فهرست