گزارش قابل طراحی از اجناس فروخته‌شده

در این قسمت به معرفی یک نمونه از گزارشات نرم افزار حسابداری طلا که قالب آن قابل طراحی در محیط fast report است، می‌پردازیم. این گزارش در مجموعه گزارشات مربوط به فروش تحت عنوان «گزارشات فروش و پرداخت» قرار گرفته است.

تصویر گزارشات فروش و پرداخت از نرم افزار حسابداری طلا و جواهر

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، جهت به‌دست‌آوردن گزارش دلخواه خود، می‌توانیم فاکتورهای فروش را بر اساس پارامترهای متعددی محدود کنیم. محدود کردن براساس نوع جنس فروخته‌شده، تاریخ فروش، تاریخ کنترل مجدد فاکتور فروش، نام مشتری، نام تنظیم‌کننده یا فروشنده‌ی فاکتور، کدناویژه و حرفی جواهرات فروخته‌شده و کد اجناس فروش‌رفته از جمله محدودیت‌هایی است که در این گزارش وجود دارد. اگر برنامه‌ی شما از ویژگی مدیریت حساب‌های ارزی برخوردار باشد، امکان محدود کردن گزارش فروش براساس نوع ارز نیز وجود دارد.

در قسمت پائین صفحه، کلید طراحی گزارش، ضمن فراخوانی دو قالب ریالی و ارزی در محیط fast report، امکان فراخوانی قالب بارکد را نیز دارد که براساس آن، وضعیت نمایش سنگ‌های جواهرات فروخته‌شده مشخص می‌شود.

تصویر محیط fastreport از نرم افزار حسابداری طلا و جواهر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، اطلاعات مختلفی از جزئیات فاکتور فروش‌های موجود در محدوده‌ی انتخابی، به همراه جداول اطلاعات ویژه که مربوط به مشخصات مغازه، عناوین گزارش، تاریخ‌ و ساعت روز است در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این نرم افزار برای طراحی گزارش طلا جدای از داده‌ها، در محیط fast report امکان طراحی دلخواه کلیه‌ی قسمت‌های گزارش اعم از امکان جابجایی بخش‌ها، تغییر اندازه یا رنگ‌ها، تغییر عناوین، باند‌ها و .. به صورت کامل در اختیار شما قرار دارد. لازم به ذکر است که fast report یک محیط کاملا ساده جهت ویرایش قالب‌های مختلف چاپ است که کارکردن با آن بسیار راحت بوده و منابع مختلفی در اینترنت وجود دارد که درباره‌ی کارکردن با آن مطلب نوشته‌اند. همچنین قابل ذکر است که قالب‌های پیش‌فرض طراحی‌شده توسط برنامه -مطابق با شکل- تصویر جنس، کد جنس، مشخصات سنگ‌های جواهر، قیمت‌تمام‌شده‌ی روز یا هنگام خرید جنس،  قیمت فروش جنس، نام بازاریاب و حق بازاریابی، نام فروشنده و نام خریدار را در فرمتی مناسب، تهیه و چاپ می‌کنند.

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست