نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

روش محاسبه قیمت طلا و سکه از روی قیمت جهانی اونس طلا

در این بخش روش محاسبه قیمت طلا به‌صورت ساده و با ذکر دو مثال برای طلای ۷۵۰ و طلای ۷۰۵ به همراه روش حساب کردن طلای انواع سکه وجود دارد. این آموزش را ذیل “محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | محاسبه قیمت طلای خریداری‌شده | روش حساب کردن قیمت طلا | روش حساب‌کردن قیمت طلا در طلافروشی” نشان میکنیم. لازم به ذکر است که در نرم افزار حسابداری طلا فروشی و نرم افزار حسابداری طلا و جواهر و سایر نرم افزار های حسابداری زرگری مسبح ماندگار، این محاسبات به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

محاسبه یک گرم طلای ۷۵۰ از روی قیمت جهانی اونس طلا

هر اونس طلا برابر با  ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است. قیمت اونس جهانی برای شمش خالص طلای ۲۴ یا ۹۹۹.۹ اعلام میشود. برای محاسبه قیمت یک گرم طلای ۷۵۰  در ابتدا بایستی مزنه اونس را تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ کرد تا بهای هر گرم طلا شمش ۹۹۹.۹ یا ۲۴  را بدست آورد. سپس عدد جدید را در عیار  ۹۹۹.۹ ضرب کرده و عدد بدست آمده را بر عیار درخواستی ۷۵۰ تقسیم میکنیم. حاصل جدید را درمزنه دلار ضرب میکنیم. عدد نهایی ما قیمت یک گرم طلای ۷۵۰ می باشد.

روش محاسبه قیمت روز طلا در مقاله آموزشی مربوط به نرم افزار حسابداری طلا و جواهر با نام مسبح ماندگار

مثالی برای توضیح چگونگی محاسبه قیمت طلای ۷۵۰

اگر قیمت اونس جهانی  طلا ۱۲۸۴.۳۲ باشد و قیمت  دلار۱۰۵۵۰۰ ریال؛ محاسبه یک گرم  طلای ۷۵۰ به روش زیر صورت می‌گیرد:

۱۲۸۴.۳۲تقسیم بر۳۱.۱۰۳۴۳۱ مساوی است با قیمت هرگرم طلابه۹۹۹.۹ دلار=۴۱.۲۹

(هرگرم طلا دلار ۹۹۹.۹ )۴۱.۲۹ ضرب درعیار خودش۹۹۹۹.۹ تقسیم برعیار درخواستی ۷۵۰ برابر میشود هر گرم طلا ۷۵۰ به دلار=۳۰.۹۷

هر گرم طلا ۷۵۰ به دلار۳۰.۹۷ را ضرب به قیمت روز دلار ۱۰۵۵۰۰ برابر میشود با قیمت ریال هر گرم طلای ۷۵۰= ۳۲۶۷۵۴۸ ریال.
******توجه ******

  • فرمول اونس تقسیم بر ۴۱.۴۷۰۰۹ ضرب در مزنه روز دلار هم برای بدست آوردن سریع قیمت هر گرم طلا هم کاربرد دارد
  • برای پایین آوردن عیار، واحد مورد نظر در عیار بزرگتر ضرب و بر عیار کوچکتر تقسیم میشود. همچنین برای بالا بردن عیار، واحد موردنظر تقسیم بر عیار بزرگتر و ضرب در عیار کوچکتر می شود.

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | روش قیمتگذاری طلا | روش قبمت‌ گذاری طلا در طلافروشی

روش محاسبه قیمت طلا محاسبه قیمت طلای خریداری شده

محاسبه مزنه یک مثقال طلای ۷۰۵ از روی قیمت جهانی اونس طلا

هر اونس طلا برابر با   ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است. هرمثقال طلا برابر است با ۴.۶۰۸۳ گرم.

در ابتدا بایستی قیمت اونس را تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ و ضرب در ۴.۶۰۸۳ کرد. عدد به‌دست‌آمده قیمت هر مثقال شمش ۹۹۹.۹ می باشد. حال عدد جدید را در عیار خود ۹۹۹.۹ ضرب و بر عیار درخواستی ۷۰۵ تقسیم می کنیم.  عدد نهایی را در مزنه  روز  دلار ضرب میکنیم تا قیمت روز یک مثقال طلای ۷۰۵  معلوم شود.

مثال برای توضیح چگونگی روش محاسبه قیمت طلای ۷۰۵

اگر قیمت اونس جهانی  طلا ۱۲۸۴.۳۲ باشد و قیمت  دلار ۱۰۵,۵۰۰ ریال؛ محاسبه یک گرم  طلای ۷۰۵ به روش زیر میباشد:

۱۲۸۴.۳۲/۳۱.۱۰۳۴۳۱*۴.۶۰۸۳*۹۹۹.۹/۷۰۵*۱۰۵۵۰۰=۱۴,۱۵۴,۳۷۵
******توجه ******

  • فرمول اونس تقسیم بر  ۹.۵۷۴۲ ضرب در مزنه روز دلار برای به‌دست‌آوردن سریع  مزنه مثقال ۷۰۵ طلا هم کاربرد دارد.
  • برای پایین آوردن عیار، بایستی واحد مورد نظر در عیار بزرگتر ضرب و بر عیار کوچکتر تقسیم شود. و برای بالا بردن عیار، واحد موردنظر تقسیم بر عیار بزرگتر و ضرب در عیار کوچکتر شود.

 

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | محاسبه قیمت طلای خریداری‌شده | روش حساب کردن قیمت طلا | روش قیمت گذاری طلا در طلافروشی

نحوه حساب بهای روز سکه در مقاله آموزشی مربوط به نرم افزار حسابداری مسبح ماندگار

روش محاسبه  قیمت طلای سکه ها از روی قیمت جهانی اونس طلا

هر اونس طلا برابر با   ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است. قیمت اونس جهانی برای شمش خالص طلای ۲۴ یا ۹۹۹.۹ اعلام میشود.

همه‌ی سکه‌های پهلوی، بهارآزادی و امامی عیار ۹۰۰  دارند. وزن سکه‌ی تمام در همه سکه‌های پهلوی، بهارآزادی و امامی ۸.۱۳۳ گرم است.

وزن سکه‌ی نیم‌گرمی نیز در همه‌ی سکه‌های پهلوی، بهارآزادی و امامی ۴.۰۶۶ گرم است. سکه‌ی ربع وزنی معادل ۲.۰۳۳ در همه سکه های پهلوی،  بهار آزادی و امامی دارد. و وزن سکه یک گرمی مشخصا ۱ گرم است.

برای محاسبه قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ ، در ابتدا بایستی مزنه اونس را تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ کرد تا بهای هر گرم طلا شمش ۹۹۹.۹ یا ۲۴  را بدست آورد. سپس عدد به‌دست‌آمده را در عیار  خود ۹۹۹.۹ ضرب کرده و عدد جدید را بر عیار درخواستی ۹۰۰ تقسیم میکنیم. حاصل را درمزنه دلار ضرب میکنیم. عدد نهایی قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ می باشد. سپس عدد جدید را در وزن سکه مورد نظر ضرب میکنیم و بهای طلای سکه را بر اساس قیمت جهانی اونس بدست می آوریم.

نحوه حساب بهای روز سکه در مقاله آموزشی مربوط به نرم افزار حسابداری نام مسبح ماندگار محاسبه قیمت طلای خریداری شده

مثالی برای توضیح چگونگی روش محاسبه قیمـت طلای سکه

اگر قیمت اونس ۱,۲۸۴.۳۲ باشد  و قیمت  هر دلار در بازار ۱۰۵,۵۰۰ باشد. اول بایستی  قیمت یک گرم طلا ۹۰۰ را بدست  بیاوریم.

۱,۲۸۴.۳۲ تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ =(قیمت یک گرم ۹۹۹.۹) ۴۱.۲۹

اگر قیمت یک گرم طلای عیار ۹۹۹.۹ برابر با ۴۱.۲۹ باشد:
۴۱.۲۹ / (عیار خودش) ۹۹۹.۹* (عیار سکه)۹۰۰ = ۳۷.۱۷

قیمت یک گرم طلای عیار ۹۰۰ برابر شد با ۳۷.۱۷ در نتیجه:
۳۷.۱۷ × (قیمت واحد دلار) ۱۰۵,۵۰۰= ۳,۹۲۱,۰۵۹
در نتیجه قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ به ریال برابر می‌شود با: ۳,۹۲۱,۰۵۹

حال قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ به ریال را در وزن سکه  مورد نظر ضرب می کنیم تا قیمت سکه بر اساس قیمت اونس بدست بیایید.

 روش قیمتگذاری طلا | روش قبمت‌ گذاری طلا در طلافروشی | محاسبه قیمت طلا هنگام فروش 

قیمت روز طلای سکه تمام (پهلوی، امامی و بهار) اینگونه محاسبه می‌شود:   ۳,۹۲۱,۰۵۹ * ۸.۱۳۳  = ۳۱,۸۸۹,۹۷۱
قیمت روز طلای سکه نیم (پهلوی، امامی و بهار) اینگونه محاسبه می‌شود:     ۳,۹۲۱,۰۵۹ * ۴.۰۶۶ =  ۱۵,۹۴۳,۰۲۵
قیمت روز طلای سکه ربع (پهلوی، امامی و بهار) اینگونه محاسبه می‌شود:    ۳,۹۲۱,۰۵۹ * ۲.۰۳۳ = ۷,۹۷۱,۵۱۲
قیمت روز  طلای سکه یک گرمی اینگونه محاسبه می‌شود: ۳,۹۲۱,۰۵۹ *  ۱= ۳,۹۸۰,۷۹۱

توجه : قیمت به‌دست‌آمده، فقط قیمت طلای سکه است  و  حباب معاملات طلا در آن نیست.  حباب معاملات براساس صف تشکیل‌شده‌ی خریداران سکه در مقابل تولید سکه بوجود می‌آید و به دلیل اینکه تقاضای خرید بیش از توان تولید است، بهای بیشتری برای آن در بازار منظور می‌شود که به آن حباب معاملات سکه می‌گویند.

© تحقیق و پژوهش از محمد حسین خاتمی‌دوست کارشناس شرکت اشراق رایانه

قیمت طلای خریداری‌شده | محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | روش قیمتگذاری طلا | روش قبمت‌ گذاری طلا در طلافروشی

فهرست