جدول فی ها

جدول فی‌ها، مجموعه‌ای از مهمترین فی‌های مربوط به یک کالا را از پایگاه اطلاعات فراخوانی کرده و در سه‌بخش نمایان می‌کند. این جدول از طریق صفحه‌ی جزئیات مشخصات اجناس و همچنین از دفتر حساب اجناس قابل دسترسی‌ست. مزیت این صفحه در آن است که همه‌ی کاربران می‌توانند از وضعیت آخرین فی‌های صادره‌ی مربوط به یک کالا به‌سرعت مطلع شده و صدور فاکتورها را با دقت و آگاهی انجام دهند. در تنظیمات سلیقه‌ای فروش امکان آن وجود دارد که هنگام انتخاب یک جنس در فاکتورهای صادره، این جدول ساخته شده و امکان انتخاب یکی از فی‌های موجود در آن فراهم باشد.

جدول فی ها در برنامه مسبح

در بخش اول که با عنوان «فی‌های خاص» نام‌گذاری شده‌است، آخرین، گرانترین، ارزانترین و میانگین فی‌ صادره‌ی آن جنس از فاکتورهای مختلف فراخوانی‌شده و در جدول درج می‌گردد. در کنار این فی‌ها امکان درج فی کاردکس نیز وجود دارد. برای کالاهایی که قیمت آنها در بخش آخرین قیمت‌ها به‌روز می‌شود، ردیف آخرین فی بازار نیز در ردیف‌های جدول قید می‌شود. اگر آن جنس دارای فی ثابت فروش باشد، آن فی نیز نمایان خواهد شد. برای اجناس ساده و پایه اجرت فروش جنس طبق قیمت‌های روز محاسبه شده و در جدول درج می‌شود. در بخش دوم صفحه‌ی جدول فی‌ها؛ اطلاعات مربوط به فی‌ها به‌تفکیک تیپ‌های کاری مختلف تفکیک می‌شود تا انتخاب فی برای تیپ‌کاری خاصی که قراراست برای وی فاکتوری صادر شود، راحت‌تر باشد. در بخش آخر این جدول فهرست کامل فی‌های صادره با ذکر تاریخ، نوع فاکتور و نام عامل فهرست می‌شوند.

 

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست