نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

تغییرات نگارش ۸.۱۳۹۷.۱۴۰۴.۱

۱۳۹۷/۰۴/۰۴

  • افزودن گزارش کسورات استاندارد و فیزیکی انواع عملیات مخراجکاری و آبکاری. این گزارش به‌دلخواه شما از عملیات مخراجی، مخراجی مجدد، مخراجکاران، تعمیرات و آبکاری، آبکاری در مخراجی و مخراجکاران تهیه می‌شود.

  • افزودن گزارش کسورات تعمیرات در بخش گزارشات مخصوص نگارش ۸. این گزارش به‌دلخواه شما از عملیات تعمیرات و آبکاری، تعمیرات مشتریان و تعمیرات در مخراجکاران تهیه می‌شود.

  • افزودن امکان انجام عملیات تعمیرات همزمان با عملیات مخراجکاری و آبکاری در پرونده مخراجکاران و ثبت محاسبات مرتبط با این عملیات در حساب تعمیرکار و هزینه‌های موسسه.

فهرست