نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

نکات فنی تهیه‌ی فایل مغایرات اشخاص برای برنامه‌نویسان

در بخش بررسی مغایرات حساب اشخاص به‌نحوه‌ی فراخوانی فایل XML اشاره شد. دراین بخش جزئیات مهمی که بایستی هنگام ساخت این فایل توسط برنامه‌نویسان به آن توجه شود، فهرست می‌شوند. ابتدا به دفتر حساب اشخاص مراجعه کرده و حساب یکی از مشتریان خود را با استفاده از خصوصیت تبدیل اطلاعات به فایل XML در یک فایل XML ذخیره کنید. درصورت مراجعه به فایل از طریق محیط‌های دیگری همانند Notepad، Internet Explorer و .. با محتوای درج‌شده در این فایل آشنا می‌شوید. ستون‌هایی که باید حتما در فایل شما وجود داشته باشد عبارتند از :

Datex: تاریخ
Labx : نوع سند
namax : شماره‌ی سند
nbed : مبلغ بدهکاری ریالی هر ردیف
nbes : مبلغ بستانکاری ریالی هر ردیف
tbed : وزن بدهکاری طلایی هر ردیف
tbes : وزن بستانکاری طلایی هر ردیف
pbed : وزن بدهکاری پلاتین/نقره هر ردیف
pbes : وزن بستانکاری پلاتین/نقره هر ردیف
dbed : مبلغ بدهکاری ارزی هر ردیف
dbes : مبلغ بستانکاری ارزی هر ردیف

همچنین در فایل XML شما بایستی یک Node با عنوان xMosabbeh وجود داشته باشد که دارای زیرنودهای مختلفی جهت معین‌سازی نوع گزارش، محدوده‌ی گزارش، عنوان گزارش، نام موسسه و شرکت و تاریخ تهیه‌ی آن است. در صورتی که این Node ها در فایل شما وجود نداشته باشد، آن فایل توسط برنامه خوانده نخواهد شد. این زیرنودها بدین قرارند :

ReportTitle: در داخل این بند عنوان گزارش نوشته می‌شود.
CompanyName: در داخل این بند نام موسسه یا مغازه نوشته می‌شود.
ReportLimit: این بند مربوط به محدودیت‌ها و مشخصات گزارش است. محتوای این بند، یک رشته‌ی شش رقمی‌است که کاراکتر اول می‌تواند یکی از اعداد یک تا پنج باشد که نوع گزارش اخذشده را معین می‌کند. نوع گزارش‌ها به ترتیب شماره عبارتست از : ۱= «صورت کلی عملکرد» ، ۲ = «صورت کلی عملکرد (انگلیسی)» ، ۳ = «صورت ریز عملکرد» ، ۴ = «صورت ریز عملکرد (انگلیسی)» و ۵ = «صورت تفکیکی ریز عملکرد». کاراکترهای بعدی حاوی این رشته، به وجود/عدم وجود خصوصیات گزارش می‌پردازد که به‌ترتیب عبارتند از «حساب ارزش دفتری»، «حساب ریالی» ، «حساب ارزی» ، «حساب طلایی» و «حساب پلاتین».
CreateDate: این بند حاوی تاریخ و ساعت تهیه‌ی گزارش است.
MosabbehBit: اگر وجود داشته باشد حاوی رشته‌ای از اعداد ۰ یا ۱ است که به محدودیت‌های اعمال‌شده در گزارش اشاره می‌کند. محدودیت‌هایی که با گزینه‌ی «تغییر گزارش» و در بخش «محدوده‌ی فاکتورها» اعمال شده‌اند.
SpecailBit: اگر وجود داشته باشد حاوی رشته‌ای از اعداد ۰ یا ۱ است که به محدودیت‌های اعمال‌شده در گزارش اشاره می‌کند. محدودیت‌هایی که با گزینه‌ی «تغییر گزارش» و در بخش «محدوده‌ی جزئیات فاکتورها» اعمال شده‌اند.
DateLimit: اگر وجود داشته باشد محدوده‌ی تاریخی گزارش را مشخص می‌کند.
ReportTitle2: اگر وجود داشته باشد عنوان دوم گزارش را مشخص می‌کند.

فهرست