نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

نمودار های پیشفرض برنامه حسابداری طلا و جواهر

تهیه نمودار های مختلف (تا سه عدد روی هم در یک صفحه) در برنامه حسابداری طلا و جواهر مسبح ماندگار به سادگی میسر است.

در زیر فهرست نمودارهای پیشفرضی که ما در قسمت های مختلف برنامه گذاشته ایم را مشاهده می کنید.

لازم به ذکر است اگر واحد اصلی برنامه را از ریال به ارز دیگری تغییر دهید یا واحد ارزی را از دلار به درهم یا یورو یا هر ارز دیگری تغییر دهید بایستی بعضی عناوین نمودارها را ویرایش کنید.

قسمت اول نمودار های حسابداری طلا

 • نمودار نوسانات قیمت یک گرم طلای ۷۵۰
 • نمودار نوسانات قیمت یک گرم طلای ۷۵۰ در ماه‌های مختلف
 • نمودار نوسانات قیمت یک مثقال طلای ۷۰۵
 • نمودار نوسانات قیمت یک گرم طلای متفرقه
 • نمودار نوسانات یک گرم پلاتین ۱۰۰۰
 • نمودار نوسانات قیمت دلار در بازار
 • نمودار تراکم تولد و ازدواج در ماه‌های سال
 • نمودار وضعیت تیپ کاری مشتریان
 • نمودار وضعیت شهرهای مشتریان

بخش دوم از نمودارها

 • نمودار تفکیکی مشتریان براساس پیشوندها
 • نمودار سود دریافتنی فروش جواهرات
 • نمودار قیمت تمام‌شده‌‌ به تفکیک نوع جواهرات
 • نمودار موجودی انواع طلای ساده
 • نمودار موجودی طلای ساده به تفکیک کدهای ناویژه
 • نمودار موجودی طلای متفرقه برحسب عیار
 • نمودار فروش/پرداخت انواع سکه
 • نمودار موجودی تراش‌های مختلف
 • نمودار وزن صادره انواع سنگ
 • نمودار موجودی انواع ارز
 • نمودار تشریحی صورت‌حساب

سومین بخش نمــودارها

 • نمودار وضعیت بدهکاری‌های شخص
 • نمودار ناحیه‌ای سرمایه، فی واحد ارزی و فی یک گرم طلا طی دوره عملکرد
 • نمودار خطی سرمایه، فی واحد ارزی و فی یک گرم طلا طی دوره عملکرد
 • نمودار وضعیت بدهکاری مشتریان
 • نمودار بدهکاری تیپ‌های کاری مختلف
 • نمودار ترکیبی مانده حساب ریالی و طلایی اشخاص
 • نمودار ترکیبی مانده حساب بدهکاری و بستانکاری ریالی
 • نمودار تحلیلی وضعیت موجودی طلای ساده
 • نمودار وضعیت خروج کالا در بخش‌های مختلف
 • نمودار تحلیلی موجودی سنگ‌ در مخراجی
 • نمودار وضعیت موجودی سنگ در مخراجی‌های مختلف

چهارمین قسمت نمودار های حسابداری طلا

 • نمودار ترکیبی خرید کالا و خدمات در ماه‌های مختلف
 • نمودار تخفیفات و اضافات خرید
 • نمودار تعداد اسناد خرید
 • نمودار ارزش خرید کالا و خدمات
 • نمودار خطی ارزش خرید کالا و خدمات در روزهای مختلف
 • نمودار تفکیکی ارزش کالاهای خریداری‌شده
 • نمودار تفکیکی تخفیفات موردی خرید
 • نمودار تفکیکی وزن کالاهای خریداری‌شده
 • نمودار وضعیت پرداخت‌های خرید
 • نمودار ترکیبی مبالغ پرداختی و مبالغ پولی‌نشده طی خرید کالا

قسمت پنجم نمودارها

 • نمودار فروش ماهانه کالا
 • نمودار خدمات پرداختی ماهانه
 • نمودار خطی فروش کالا و خدمات
 • نمودار خطی عوارض پرداختنی فروش
 • نمودار مقایسه‌ای فروش و عوارض پرداختنی‌ فروش ماهانه
 • نمودار وزن فروخته‌شده کالا
 • نمودار ارزش کالاهای فروخته‌شده
 • نمودار تعداد کالاهای فروخته‌شده
 • نمودار گرانترین فروش در هر ماه
 • نمودار گرانترین فی فروش کالاهای مختلف
 • نمودار فروش ناخالص ماهانه

بخـش ششم نمودار های حسابداری طلا

 • نمودار فروش خالص ماهانه
 • نمودار سود و زیان ناویژه ماهانه
 • نمودار مقایسه‌ای فروش و سود و زیان ناویژه
 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • نسبت هزینه‌ها به فروش خالص
 • نسبت بدهی به فروش خالص
 • نسبت قیمت تمام‌شده‌ی کالا و خدمات به فروش خالص
 • نسبت سرمایه به فروش خالص
 • نمودار دارایی‌ها

بخــش هفتم نمودارها

 • نمودار بدهی و سرمایه
 • نمودار اقلام سود و زیان
 • نمودار اقلام بدهکار سند خلاصه
 • نمودار اقلام بستانکار سند خلاصه
 • نمودار قیمت‌تمام‌شده‌ی دارایی‌های کالا
 • نمودار گروه‌های ترازنامه
 • نمودار اقلام ترازنامه
 • نمودار نسبت دارایی به سرمایه طی دوره عملکرد
 • نمودار نسبت بدهی به سرمایه طی دوره عملکرد

شما می توانید با کلیک بر کلید “پردازش اطلاعات با نمودار” نمودار های هر جدولی را در نرم افزار حسابداری طلا و جواهر مسبح ماندگار در چندین روش مختلف تهیه کنید.

نمودار های حسابداری طلا و جواهر

فهرست