تغییرات نگارش ۸.۱۳۹۷.۲۱۲۴.۹

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

 • افزودن تاریخ آخرین عملیات به فهرست موجودی های ساده و پایه به همراه افزودن امکان ثبت نام سازنده اجناس در عملیات تبدیلات.
 • تنظیم امکان طراحی و چاپ دلخواه فاکتورهای مربوط به عملیات پیاده سازی جواهرات و عملیات تبدیلات اجناس به یکدیگر
 • دو ارزه کردن عملیات سفارش مشتریان به همراه امکان پیوست فاکتور دریافت وجه به بیعانه و مبلغ نهایی دریافت شده.
 • امکان گذاشتن یا برداشتن سریع علامت بدحسابی ابتدای دوره برای فهرست دلخواه مشتریان.
 • تنظیم مانده حساب نهایی هر یک از حساب‌های چهارگانه‌ی اشخاص جهت چاپ در فاکتورهای مختلف به‌گونه‌ای که همیشه مانده‌ی نهایی تا قبل از همان فاکتور محاسبه و چاپ شود.
 • تنظیمات و ویرایشات جدید اپلیکیشن فروش یار ماندگار
 • تنظیم کامل ویژگی انتقال اطلاعات به سایت شامل:
  1. امکان فیلترکردن اجناسی که به سایت منتقل می شوند براساس آنهایی که در سایت تغییر خواهند کرد یا آنهایی که درسایت تاثیر خواهند گذاشت.فیلتر کردن فهرست اجناس برحسب تاثیر یا تغییر در سایت
  2. گذاشتن فیلتر برای اشخاصی که در سایت ثبت نام خواهند شد .
  3. امکان گذاشتن وزن + قیمت + برچسب محصول ویژه + تخفیف براساس اجناس در سایت.
  4. امکان گذاشتن یا برداشتن سریع علامت بدحسابی ابتدای دوره برای فهرست دلخواه مشتریان.
  5. تبدیل اتوماتیک تصاویر اجناس به فرمت های مخصوص وب.

 

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست