نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

باشگاه مشتریان

افزوده‌شده در نگارش ۷.۰.۱۳۹۳.۲۷
سفارشی در نگارش ۸ و ۷

با استفاده از این ویژگی امکان دادن امتیاز و اعتبار به مشتری در یک موسسه یا شعبات مختلف و استفاده از آن اعتبار توسط مشتریان فراهم می‌شود.

به مجموعه امتیازاتی که به مشتریان مختلف برحسب اعتبار و براساس میزان فروش کالا به آنها داده می‌شود به همراه امکان خرج کارت‌های امتیاز به‌جای دریافت وجه اصطلاحا باشگاه مشتریان می‌گوئیم.

روند کار بدین گونه است که امتیازات در یک شعبه ثبت شده و در شعب مختلف قابل مصرف‌شدن است. میزان خرج امتیاز و مرجوعی خرج آن به همراه میزان کسب امتیاز و مرجوعی آن در دفتر باشگاه مشتریان به صورت ریز در دسترس بوده و امکان اخذ گزارشات مختلف برحسب میزان مصرف امتیاز در شعبات مختلف به راحتی فراهم است.

فهرست