آموزش حسابداری طلا و جواهر ۲

در سلسله مقالات آموزش حسابداری طلا و جواهر در پی آن هستیم که شما را به طور مختصر و مفید با مفاهیم حسابداری و حسابداری طلا آشنا کنیم تا به بهترین صورت از نرم افزار حسابداری طلا فروشی استفاده کنید. آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی

بخش اول این مقالات در این نشانی یافت خواهد شد.

آموزش حسابداری طلا و جواهر :‌ استاندارد امروزی عیار طلا

امروزه با توجه به صنعتی سازی و محاسبات دقیق تر ، پیمانه زنی در ساخت طلا معنی قدیمی خود را از دست داده و واحد  دیگری جایگزین آن شده است. کیلو گرم واحد جدید است که برای جایگزینی ۲۴ پیمانه در نظر گرفته شده است. اما نادیده گرفتن  عیار باستانی  که در تمام جهان یکسان بود  غیر ممکن بود بنابر این تصمیم گرفتند عیار جدید همان نسبت ها را رعایت کند. به عنوان مثال  ۱۸ عیار ۷۵%  عدد ۲۴ است  پس  ۷۵% یک کیلو گرم ۷۵۰ گرم طلای خالص  با ۲۵۰ گرم فلزات دیگر ترکیب کنیم به عیار ۷۵۰ یا ۱۸ باستانی میرسیم.

اگر ۷۰۵ گرم طلا خالص را با ۲۹۵ گرم فلزات دیگر ترکیب کنیم چون ۷۰/۵%  آن طلای خالص است طلای ۱۷ عیار بدست می آید

توجه به دلیل آنکه در یک کیلو گرم طلای خالص حتمی ۰/۱گرم ناخالصی وجود دارد به شمش  خالص طلا ۹۹۹/۹ میگویند.

آموزش حسابداری طلا و جواهر : اسامی  مورد استفاده در صنف زرگری و نرم افزار حسابداری طلا و جواهر فروشی مسبح ماندگار

 • طلای ساده

کار ساخته شده از طلا که آماده فروش است  و دو نوع اجرت دارد. اجرت درصدی که به طلا اضافه می شود و اجرت گرمی که به صورت ریال یا دلار بر روی قیمت تمام شده اضافه می شود.

 • طلای پایه

کار ساخته شده از طلا که آماده فروش نمی باشد و بایستی  به آن سنگ اضافه شود تا آماده فروش شود و مانند طلای ساده دارای دو نوع اجرت است. اجرت درصدی که به طلا اضافه می شود و اجرت گرمی که به صورت ریال یا دلار بر روی قیمت تمام شده اضافه می شود.

 • طلای متفرقه

طلای  دسته دوم خریداری شده از مشتری را طلای متفرقه میگویند و  بر اساس قانون  ۱۰ خط عیار پایین تر از عیار طلای خریداری میشود مثال طلای ۷۵۰ دست دوم را ۷۴۰ خریداری میکنند و هیچ گونه اجرتی ندارد. آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی

 • طلای شرطی

طلا های دست دوم خریداری شده برای استفاده مجدد باید ذوب  شود و مقداری از طلا و بار عیار  در عملیات ذوب میسوزد  و درنتیجه  نمی توانیم به دقت بگوییم که  عیار طلا ذوب شده چند است به اصطلاح به این طلا شرطی میگویند به این معنی که اطلاع از عیار آن حدودی و تقریبی است.

 • طلای آبشده

برای  تعیین عیار  واقعی طلای شرطی  آزمایشگاهی وجود دارد به نام ریگیری. در این آزمایشگاه ها  عیار طلا به دقت سنجیده  و با شماره برگه آزمایش نام آزمایشگاه نگه داری میشود  تا در معاملات از آن استفاده کنند. به طلای ذوب شده ای که نتیجه آزمایش آن مشخص شده باشد طلای آبشده میگویند.

 • خرده طلا

به ظرفی گفته میشود که تکه های طلای  باز مانده از عملیات های مختلف ریگیری یا تعمیرات را در آن نگه داری می‌کنند.

 • سنگ وزنی

به تمامی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که قیمت آنها را بر اساس وزن اعلام کنیم سنگ وزنی گفته می شود. مانند سنگهای مثل برلیان ، زمرد ، یاقوت……..

 • سنگ تعدادی

به تمامی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که قیمت آن را بر اساس تعداد آن اعلام کنیم سنگ تعدادی گفته میشود. مانند سنگهای مثل مروارید و فیروزه.

 • آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی، جواهرطلا

بر روی طلای پایه ، سنگهای تعدادی یا وزنی را با عملیات به نام مرسع کاری یا مخراجکاری سوار می‌کنند. به نتیجه کار جواهر طلا می‌گویند. طلای ساده دارای اجرت درصدی که به طلا اضافه می شود و اجرت گرمی که به صورت ریال یا دلار و اجرت کارگر مخراج کاری که سنگ را به پایه اضافه کرده است و اجرت آب کاری که برای هر کار مشخص میشود و قیمت تمام ردیفهای سنگی که به کار اضافه شده است ، به  قیمت تمام شده جواهر اضافه می شود.  نگه داری تمام این جزئیات بسیار مهم است و در مشخصات جواهر بایستی نام سازنده ، آبکار و مخراجکار حتما نگه داری شود.

 • پلاتین

فلز گرانبهای دیگری که با دوعیار خالص ۱۰۰۰ یا عیار ۸۰۰ مشخص می‌شود. این فلز موردمصرف افرادی‌ است که نمیتوانند از طلا استفاده کنند. فلز پلاتین هم مانند طلا تمام  اسامی که در قبل توضیح داده شده را دارا  می باشد. مانند پلاتین ساده ،پایه،جواهر…

 • نقره

 فلز باستانی دیگری که در این صنف مورد استفاده قرار میگیرد نقره است. عیار نقره بر خلاف طلا تا ۱۰۰ مورد محاسبه قرار میگیرد و عیار ۹۲/۵ آن برای نقره سازی مورد استفاده قرار میگیردکه به آن نقره استرلینگ هم گفته می شود. فلز نقره  هم مانند طلا تمام  اسامی که در قبل توضیح داده شده را دارا  می باشد. مانند نقره ساده ،پایه،جواهر…

 • جواهرات ترکیبی

تمام مصنوعاتی که با ترکیب فلزات مختلف (طلا پلاتین نقره) و با عیار های مختلف ساخته شده باشند و به سنگ قیمتی یا نیمه قیمتی تزئین شده باشد را جواهر ترکیبی میگویند.

 

آموزش حسابداری طلا و جواهر : بخش های مختلف صنف طلا و جواهر

بخش‌ها وگروه‌های کاری مختلفی صنف طلا و جواهر را تشکیل می‌دهند که اکثر آنها در اتحادیه های طلا و جواهر با هم جمع شده و یک تشکل اجتماعی/اقتصادی رسمی و قانونی را تشکیل داده اند.  اهم واحدها و گروه‌های کاری صنف زرگری شامل موارد زیر می‌شود. برای آموزش حسابداری طلا فروشی و فهم صورت مساله ، همین مقدار کافیست، اما اگر سوالی دارید در همین قسمت مطرح کنید تا به آن پاسخ دهیم.

آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی

 • مخراجکاری (مرکز خدماتی مخراجی نام دارد)
 • تعمیرات طلا
 • آبشده فروشی
 • ریگیری
 • آبکاری
 • قالکاری
 • طراحی
 • واحدهای شناسایی و صدور شناسنامه
 • کارخانه داری
 • بنکداری طلا
 • بنکداری سنگ قیمتی
 • بنکداری جواهر
 • خرده فروشی طلا
 • خرده فروشی جواهر
 • خرده فروشی سنگ

 

 

آموزش حسابداری طلا نرم افزار حسابداری زرگری مسبح ماندگار - حسابداری جواهر فروشی

 

© تحقیق و پژوهش از محمد حسین خاتمی‌دوست

 

آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی

نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

فهرست