نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

آموزش حسابداری طلا و جواهر ۲

در سلسله مقالات آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی در پی آن هستیم که شما را به طور مختصر و مفید با مفاهیم حسابداری و حسابداری طلا آشنا کنیم. هدف نهایی ما از این آموزش ، آشنایی شما با نرم افزار حسابداری طلافروشی و نرم افزار حسابداری طلا و جواهرفروشی مسبح ماندگار است.

بخش اول این مقالات در این نشانی یافت خواهد شد.

آموزش حسابداری طلا و جواهر :‌ استاندارد امروزی عیار طلا

امروزه با توجه به صنعتی سازی و محاسبات دقیق تر ، پیمانه زنی در ساخت طلا معنی قدیمی خود را ندارد و واحد  دیگری جایگزین آن است. کیلو گرم واحد جدید است که برای جایگزینی ۲۴ پیمانه در نظر گرفته‌اند. اما نادیده گرفتن  عیار باستانی  که در تمام جهان یکسان بود  غیر ممکن بود بنابر این تصمیم گرفتند عیار جدید همان نسبت ها را رعایت کند. به عنوان مثال  ۱۸ عیار ۷۵%  عدد ۲۴ است  پس  ۷۵% یک کیلو گرم ۷۵۰ گرم طلای خالص  با ۲۵۰ گرم فلزات دیگر ترکیب کنیم به عیار ۷۵۰ یا ۱۸ باستانی میرسیم.

اگر ۷۰۵ گرم طلا خالص را با ۲۹۵ گرم فلزات دیگر ترکیب کنیم چون ۷۰/۵%  آن طلای خالص است طلای ۱۷ عیار بدست می آید

توجه به دلیل آنکه در یک کیلو گرم طلای خالص حتمی ۰/۱گرم ناخالصی وجود دارد به شمش  خالص طلا ۹۹۹/۹ میگویند.

آموزش حسابداری طلا و جواهر : اسامی  مورد استفاده در صنف زرگری و نرم افزار حسابداری طلا و جواهر فروشی مسبح ماندگار

 • طلای ساده

کار ساخته‌شده از طلا که آماده فروش است  و دو نوع اجرت دارد. اجرت درصدی که به طلا اضافه می شود و اجرت گرمی که به صورت ریال یا دلار بر روی قیمت تمام‌شده اضافه می شود.

 • طلای پایه

کار ساخته از طلا که آماده فروش نمی باشد و بایستی  به آن سنگ اضافه شود تا آماده فروش شود. مانند طلای ساده دارای دو نوع اجرت است. اجرت درصدی که به طلا اضافه می شود و اجرت گرمی که به صورت ریال یا دلار بر روی قیمت تمام‌شده اضافه می شود.

 • طلای متفرقه

طلای  دسته دوم خریداری‌شده از مشتری را طلای متفرقه میگویند و  بر اساس قانون  ۱۰ خط عیار پایین تر از عیار طلای خریداری میشود مثال طلای ۷۵۰ دست دوم را ۷۴۰ خریداری میکنند و هیچ گونه اجرتی ندارد.

آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی
 • طلای شرطی

طلاهای دست دومی که خریداری میشوند برای استفاده مجدد باید ذوب شوند. مقداری از طلا و بار عیار  در عملیات ذوب میسوزد.  درنتیجه  نمی توانیم به دقت بگوییم که  عیار طلای ذوب‌شده چند است. به اصطلاح به این طلا شرطی میگویند: به این معنی که اطلاع از عیار آن حدودی و تقریبی است.

 • طلای آبشده

برای  تعیین عیار  واقعی طلای شرطی  آزمایشگاهی وجود دارد به نام ریگیری. در این آزمایشگاه ها  عیار طلا به دقت سنجیده  و با شماره برگه آزمایش نام آزمایشگاه نگه داری میشود  تا در معاملات از آن استفاده کنند. طلای ذوب شده ای که نتیجه آزمایش آن مشخص باشد را طلای آبشده میگویند.

 • خرده طلا

ظرفی است که تکه‌های طلای  باز مانده از عملیات مختلف ریگیری یا تعمیرات را در آن نگهداری می‌کنند.

 • سنگ وزنی

همه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که قیمت آنها را بر اساس وزن اعلام کنیم سنگ وزنی نام دارند. مانند سنگهای مثل برلیان ، زمرد ، یاقوت……..

 • سنگ تعدادی

تمامی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که قیمت آن را بر اساس تعداد آن اعلام کنیم سنگ تعدادی نام دارند. مانند سنگهای مثل مروارید و فیروزه.

آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی، جواهرطلا

بر روی طلای پایه ، سنگهای تعدادی یا وزنی را با عملیات مرسع کاری یا مخراجکاری سوار می‌کنند. به نتیجه کار جواهر طلا می‌گویند. طلای ساده دارای اجرت درصدی که به طلا اضافه می شود. اجرت گرمی که به صورت ریال یا دلار و اجرت کارگر مخراج کاری که سنگ را به پایه اضافه کرده است.  اجرت آبکاری که برای هر کار مشخص میشود . قیمت تمام ردیفهای سنگی که به کار اضافه شده است. همه اینها به  قیمت تمام‌شده جواهر اضافه می شود.  نگهداری تمام این جزئیات بسیار مهم است. در مشخصات جواهر بایستی نام سازنده ، آبکار و مخراجکار حتما نگهداری شود.

 • پلاتین

فلز گرانبهای دیگری که با دوعیار خالص ۱۰۰۰ یا عیار ۸۰۰ مشخص می‌شود. این فلز موردمصرف افرادی‌ است که نمیتوانند از طلا استفاده کنند. فلز پلاتین هم مانند طلا تمام  اسامی که در قبل توضیح داده شده را دارا  می باشد. مانند پلاتین ساده ،پایه،جواهر…

 • نقره

 فلز باستانی دیگری که در این صنف مورد استفاده قرار میگیرد نقره است. عیار نقره بر خلاف طلا تا ۱۰۰ مورد محاسبه قرار میگیرد. عیار ۹۲/۵ آن برای نقره‌سازی مورد استفاده قرار میگیرد که به آن نقره استرلینگ هم می‌گویند. فلز نقره مانند طلا تمام  اسامی که در قبل توضیح داده شد را دارا  می باشد. مانند: نقره ساده، پایه، جواهر…

 • جواهرات ترکیبی

تمام مصنوعاتی که با ترکیب فلزات مختلف (طلا پلاتین نقره) و با عیارهای مختلف ساخته می‌شوند و دارای سنگ قیمتی یا نیمه قیمتی هستند را جواهر ترکیبی میگویند.

 

آموزش حسابداری طلا و جواهر : بخش های مختلف صنف طلا و جواهر

بخش‌ها و گروه‌های کاری مختلفی صنف طلا و جواهر را تشکیل می‌دهند. اکثر آنها در اتحادیه های طلا و جواهر با هم جمع میشوند و یک تشکل اجتماعی/اقتصادی رسمی و قانونی را تشکیل می‌دهند.  اهم واحدها و گروه‌های کاری صنف زرگری شامل موارد زیر است.

آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی

 • مخراجکاری (مرکز خدماتی مخراجی نام دارد)
 • تعمیرات طلا
 • آبشده فروشی
 • ریگیری
 • آبکاری
 • قالکاری
 • طراحی
 • واحدهای شناسایی و صدور شناسنامه
 • کارخانه داری
 • بنکداری طلا
 • بنکداری سنگ قیمتی
 • بنکداری جواهر
 • خرده فروشی طلا
 • خرده فروشی جواهر
 • خرده فروشی سنگ

 

 

آموزش حسابداری طلا نرم افزار حسابداری زرگری مسبح ماندگار - حسابداری جواهر فروشی

 

© تحقیق و پژوهش از محمد حسین خاتمی‌دوست

برای آموزش حسابداری طلا فروشی و فهم صورت مساله ، همین مقدار کافیست، اما اگر سوالی دارید در همین قسمت مطرح کنید تا به آن پاسخ دهیم.

آموزش حسابداری طلا و جواهر فروشی | مراکز جواهرفروشی

فهرست