روش‌‌های ثبت اسناد و اطلاعات برنامه مسبح

برنامه حسابداری مسبح ماندگار یک نرم افزار خرید و فروش طلا است که با حالتی یکپارچه و جامع کلیه عملیات مرتبط با یک موسسه طلا و جواهر فروشی، طلا سازی، بنکداری طلا و جواهر، کیفی و مخراجکاری طلا را در بر دارد. البته اگر شما مثلا فقط در کار خرید و فروش طلا باشید به همه ویژگی های اپ احتیاج ندارید و ما سیستم محدودشده مخصوص خودتان را براساس تحلیل نیازها و کارهای شما در اختیارتان قرار می‌دهیم. در این بخش به‌صورت خلاصه نحوه و روش‌ ثبت اسناد و اطلاعات در برنامه مسبح را مرور می‌کنیم تا شما با نمای نرم‌افزار آشنا شده و کاربری آسان و مفید آنرا مشاهده کنید.

 

» حساب‌های ابتدای دوره
» عناوین ثابت
» آخرین قیمت‌ها
» دفاتر فی و اجرت
» ساختار مشترک فاکتورهای برنامه

 

حساب‌های ابتدای دوره
سرآغاز هر دوره‌ی مالی در برنامه خرید و فروش طلا تنظیم محتویات سند افتتاحیه و تعیین دقیق وضعیت و مبالغ حساب‌های دارای مانده‌ بدهکاری یا بستانکاری‌ تا قبل از تاریخ ابتدای دوره حسابداری است. اطلاعات ابتدای دوره، همان اطلاعاتی‌ست که در پایان دوره‌ی مالی گذشته و در سند اختتامیه‌ی آن دوره قید شده‌اند. اگر دوره‌ی مالی قبلی خود را با برنامه‌ی مسبح تمام کرده‌باشید، نیازی به واردکردن مجدد جزئیات حساب‌ها و مشخصات تفصیلی آنها را ندارید و فقط کافی‌ست از فرایند انتقال اطلاعات از دوره‌های مالی موجود استفاده کنید. اما اگر تازه اپ را تهیه‌کرده‌اید، نحوه کار این است که بایستی همه‌ی جزئیات مشخصات و مبالغ را به‌عنوان اطلاعات پایه، ثبت کنید.

ثبت موجودی ابتدای دوره‌ اجناس
وزن، تعداد یا مقدار موجودی‌های ابتدای دوره و فی تمام‌شده‌ی کالاها عمده‌ترین مواردی هستند که بایستی در ابتدای دوره تنظیم اطلاعات نرم افزار خرید و فروش طلا با دقت تکمیل شوند. فی ابتدای دوره‌ی کالاها بایستی دقیقا با فی دارایی‌های جنسی ترازنامه‌ی دوره‌ی قبل مطابقت داشته باشد. اگر قیمت‌های مربوط به فی‌تمام‌شده‌ی طلا، پلاتین یا نقره را در قسمت‌های مخصوص آنها ثبت نکنید از فی‌های ابتدای دوره‌ای که در تنظیمات سیستم وارد کرده‌اید، به‌عنوان فی‌ ابتدای دوره‌ی آن اجناس استفاده می‌شود. نحوه کار در اپ خرید و فروش طلا ی ما بدین صورت است که اگر فی واردشده در قسمت فی‌های ابتدای دوره‌ی تنظیمات سیستم دقیقا مطابق با فی تعدیل دوره‌ی گذشته تنظیم شده‌باشد، اطلاعات شما هیچ اشکالی از لحاظ حسابداری نخواهد داشت.

صفحه درج موجودی طلای ساده در نرم افزار خرید و فروش طلا

صفحه درج موجودی طلای ساده در نرم افزار خرید و فروش طلا

 

ثبت موجودی ابتدای دوره‌ سایر اجناس
از جمله مواردی که در تنظیم حساب‌های ابتدای دوره مهم است، معرفی جزئیات اجناسی‌است که به صورت امانی و یا جهت تعمیرات و مخراجکاری در اختیار دیگران قرار داده‌اید. برای معرفی کالاهای نزد مخراجی علاوه بر تنظیم سنگ‌ها و پایه‌های نزد مخراجی در ابتدای دوره که جزئیات پایه‌ها و سنگ‌های ارسال‌شده جهت مخراجکاری یک جواهر را مشخص می‌کند؛ همچنین می‌توان جزئیات وزن و تعدادی سنگ‌های کلی نزد مخراج‌کار را نیز با تنظیم سنگ‌های کلی نزد مخراجی در ابتدای دوره مشخص کرد. برای ثبت کالاهای تعمیراتی مشتریان که پیش از دوره به شما ارایه‌شده و آنها را به واحدهای تعمیراتی سپرده و یا خود در حال تعمیر آنها هستید، به‌دلیل عدم دخالت مسایل مالی و حسابداری هنگام تنظیم مرحله‌ی اول، بدون آنکه نیازی به اجرای فرایندی متفاوت با ارسال جنس مشتریان به تعمیرات داشته باشید، از طریق فرایند ذکرشده جزئیات مشخصات اجناس دریافتی از مشتریان جهت ارسال به تعمیرات مشخص می‌شوند. این کالاها حکم امانت‌های دریافتی از دیگران است که در مرحله‌ی اول دخالتی در دارایی‌ها و بدهی‌های شما نداشته و در مرحله‌ی دوم در صورت دریافت اجرت و یا اضافه‌کردن کالایی به جنس تعمیری، در سرفصل درآمدها یا هزینه‌ها به‌گردش می‌آیند.

کالاهایی که به‌‌صورت امانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند از طریق گزینه‌ی تنظیم اجناس امانی نزد دیگران در ابتدای دوره مشخص می‌شوند. نحوه کار در اپ خرید و فروش طلا ی ما بدین صورت است که در بخش‌های مربوط به تنظیم اجناس پیش‌ازدوره‌ی تعمیرات و مخراجی، گزینه‌های متعددی تعبیه شده است و مطالعه‌ی راهنمایی‌های موجود در صفحات مربوطه، ثبت اطلاعات را آسان‌تر خواهد کرد. برای ثبت و معرفی کالاهایی که به‌صورت امانی از دیگران دریافت شده‌اند نیز گزینه‌ی تنظیم امانت‌های دریافتی از دیگران در ابتدای دوره استفاده می‌شود. از اطلاعات این گزینه در قسمت موجودی اجناس صرفا برای اطلاع استفاده می‌شود. بدین معنی که هیچ تغییری در موجودی ابتدای دوره‌ی اجناس انتخابی داده نشده و فقط یک ردیف ناموثر به گردش حساب اجناس اضافه خواهد شد. امانت‌های دریافتی از دیگران علیرغم اینکه دارای یک سرفصل مستقل حسابداری نیست اما در حالت‌های متفاوت، در فی تمام‌شده‌ی اجناس ابتدای دوره و اجناس موجود موثر است.

ثبت حساب ابتدای دوره‌ اشخاص
هنگام ثبت پرونده برای یک شخص در برنامه طلا فروشی، بخش جداگانه‌ای به‌نام «ابتدای دوره» را مشاهده خواهید کرد. در نرم افزار خرید و فروش طلا ، برای هر کدام از حساب‌های چهارگانه‌ی یک شخص امکان تعیین ماهیت مانده‌حساب ابتدای دوره و مبلغ حساب ابتدای دوره وجود دارد. خیلی راحت کشوی مربوط به ماهیت مانده حساب را باز کرده و یکی از گزینه‌های بدهکار، بستانکار یا بی‌حساب را انتخاب کنید. پس از انتخاب ماهیت، مبلغ مانده‌حساب را نیز بنویسید. با این کار، اطلاعات بخش بدهکاران تجاری، تنخواه‌گردانان و بستانکاران تجاری ترازنامه ابتدای دوره‌ی شما تکمیل می‌شود. در این بخش همچنین کشوی دیگری وجود دارد که راس روزهای بدهی یا طلب اشخاص را مشخص می‌کند. راس‌روزها صرفا برای اطلاع‌داشتن خودتان از وضعیت روزهایی‌ست که آن شخص به شما بدهکار بوده و یا از شما طلب داشته‌است. این گزینه در حسابداری رسمی اهمیتی ندارد اما در راس‌گیری از حساب اشخاص که هم در گزارشات مربوط به اشخاص و هم در جزئیات مشخصات یک شخص و هم در گزارشات حسابداری محاسبه وارایه می‌شود، بسیار تاثیرگذار است.

صفحه درج مشخصات یک شخص در نرم افزار خرید و فروش طلا

صفحه درج مشخصات یک شخص در نرم افزار خرید و فروش طلا

 

ثبت موجودی ابتدای دوره‌ نقدینگی
نقدینگی مجموعه‌ی سرفصل‌های «بانک»، «صندوق» و «تنخواه‌گردان» را شامل می‌شود. هنگام معرفی یک حساب بانکی امکان درج موجودی ابتدای دوره‌ ریالی و ارزی آن حساب فراهم است. اگر این گزینه تکمیل شود مبالغ نوشته‌شده در ترازنامه‌ی ابتدای دوره، در سرفصل بانک از مجموعه‌ی نقدینگی ثبت خواهد شد. همین مورد برای صندوق‌ها نیز وجود دارد با این تفاوت که مبالغ درج‌شده، سرفصل معین صندوق از سرفصل کل نقدینگی را تنظیم می‌کنند. اگر هنگام ثبت پرونده برای یک شخص تیپ حسابداری شخص را «تنخواه» تعریف کرده‌باشید هر مبلغی که در حساب بدهکاری ابتدای دوره‌ی وی ثبت کرده‌باشید، با سرفصل تنخواه در ترازنامه‌ی ابتدای دوره، حساب کل نقدینگی را معین می‌شود. صورت وضعیت نقدینگیدفتر ویژه‌ایست که جزئیات و کلیات گردش نقدینگی را در اختیار شما می‌گذارد.

ثبت موجودی ابتدای دوره‌ اسناد دریافتنی و پرداختنی
اسناد دریافتنی و پرداختنی همان چک‌های موجود اشخاص و شخصی‌ست که در ترازنامه‌ به‌ترتیب در قسمت دارایی‌ها و بدهی‌ها قید می‌شوند. چک‌هایی که از مشتریان دریافت می‌شوند و در ابتدای دوره‌ی مالی، در موسسه‌ی شما موجود هستند ، تحت عنوان چک‌های ابتدای دوره‌ی اشخاص به‌ثبت می‌رسند. این مساله برای چک‌هایی که قبل از شروع دوره به دیگران پرداخت شده‌اند و طی این دوره یا دوره‌های دیگر موعد سررسید آنها فرا می‌رسد نیز تکرار می‌شود. این چک‌ها به‌عنوان چک‌های ابتدای دوره‌ی شخصی به سیستم معرفی می‌شون. همچنین اگر چک اشخاص ابتدای دوره‌ای به بانک واگذار شده باشد و یا هنگام ثبت چک ابتدای دوره‌ی اشخاص سابقه و وضعیت ابتدای دوره‌ی چک «نزد بانک در ابتدای دوره» معرفی شده باشد، جمع مبلغ این چک و چک‌های مشابه در سرفصل «اسناد دریافتنی درجریان وصول» قید می‌شوند.

یادداشت آخرین حساب برداشت و سرمایه‌گذاری سهام‌داران
در نرم افزار خرید و فروش طلا، حساب برداشت و سرمایه‌گذاری سهامداران در سند اختتامیه‌ی دوره‌ی مالی گذشته، با حساب سرمایه بسته شده و با این سرفصل به ترازنامه انتقال می‌یابد. اما از آنجایی که بسیاری از سهامداران در پایان هر دوره‌ی مالی به تقسیم و تسهیم سرمایه نمی‌اندیشند باید راهی برای تشخیص وضعیت کلی برداشت و سرمایه‌گذاری آنها وجود داشته باشد تا علاوه بر سهمی که هر یک از سرمایه دارند میزان بدهی و طلب آنها به موسسه معلوم باشد. به همین منظور هنگام تنظیم مشخصات یک سهامدار بخشی برای یادداشت مانده‌ حساب برداشت و سرمایه‌گذاری آنها درنظر گرفته ‌شده‌است. مانده حساب منقول سهام‌داران صرفا جهت اطلاع از وضعیت حساب آنها ثبت می‌شود. این مانده فقط در دفاتر مربوط به حساب سهام‌داران یافت خواهد شد و نمایان‌گر میزان کل برداشت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ایشان است. مجموع مانده‌‌ حساب‌های منقول در این صفحه، هیچ‌گونه تاثیری بر تراز مالی ابتدا و انتهای دوره حسابداری طلافروشی نخواهد گذاشت. و فقط با احتساب فی تعدیل ابتدای دوره در گزارش تسهیم سرمایه‌ی پایان دوره درج خواهد شد.

نمایی از صفحه تنظیم مشخصات سهامداردر نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهر

نمایی از صفحه تنظیم مشخصات سهامداردر نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهر

 

عناوین ثابت
عناوین ثابت مجموعه‌ای از شرح‌ها و نام‌های ثابتی‌ست که برای جلوگیری از نوشتن‌های مکرر، از پیش تعریف کرده و در جعبه‌های حاوی اطلاعات گزینشی در برنامه حسابداری طلا قرار داده می‌شوند. در اینصورت بجای نوشتن هرباره‌ی گزینه‌های مختلف، امکان انتخاب آنها از جعبه‌های حاوی اطلاعات فراهم می‌شود. گروه‌های مختلف مربوط به اشخاص، هزینه‌ها، درآمدها، خدمات دریافتی و پرداختی؛ نرخ‌های بازاریابان، روش‌های دریافت و پرداخت بانکی، فهرست بانک‌های مطرح، عناوین چک‌های دریافتی و پرداختی، نوع و نام اجناس مختلف، نحوه‌ی تراش، رنگ و نحوه‌ی سوارشدن سنگ‌های جواهرات، جزئیات مشخصات انواع سکه، واحدهای شمارش کالا و خدمات، نام شهرهای مختلف با کدهای مخابراتی، موضوعات بانک جامع اطلاعات ، پیشوندهای نام اشخاص، نام ریگیری‌ها و موضوعات صندوق پستی از جمله مواردی هستند که در این قسمت ثبت و نگهداری می‌شوند. نحوه کار در اپ ما بدین صورت است که گروهی از این عناوین مانند تیپ‌های کاری اشخاص، فقط در صفحه‌ی عناوین ثابت قابل تغییر هستند و اگر در این صفحه موردی برای آنها ثبت نشده‌باشد، ضمن خالی‌بودن جعبه‌های مربوطه، امکان نوشتن مقادیر جدید هنگام ثبت اطلاعات و اسناد برایشان وجود ندارد. اکثر این عناوین دارای مقادیری به‌صورت پیش‌فرض هستند که بازیافت آنها از طریق گزینه‌ی «برگردان مقادیر پیش‌فرض» ممکن می‌شود. همچنین هنگام ویرایش بعضی عناوین ثبت‌شده مانند تیپ‌کاری اشخاص، گزینه‌ای وجود دارد که تغییر انجام‌شده را در همه‌ی اسناد و اطلاعات پیشین جاری می‌سازد.


آخرین قیمت‌ها
قیمت کالاهای مختلف مرتبا در حال تغییر است. ثبت آخرین قیمت‌ها هنگام آگاهی یافتن از تغییرات قیمتی ضمن اینکه قدرت تجزیه و تحلیل شما را افزایش می‌دهد، سبب به‌دست‌آوردن یک بایگانی کامل از جزئیات تغییرات قیمت کالاهای مختلف در نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهر خواهد شد. قیمت روز طلا در محاسبات حسابداری فروش استفاده می شود. اما مهمترین وجه تنظیم آخرین قیمت‌ها، استفاده از آخرین قیمت‌های ثبت‌شده، هنگام ثبت فاکتورها و اسناد مختلف در برنامه طلا فروشی است. نحوه کار در اپ خرید و فروش طلا ی ما بدین صورت است که اگر آخرین قیمت‌ کالاها ثبت شده‌باشد و در تنظیمات سلیقه‌ای فروش اولویت به جستجو در آخرین قیمت‌ها داده شده باشد، هنگام ثبت فاکتور فروش، آخرین قیمت کالای انتخابی از پایگاه فراخوانی شده و به عنوان قیمت پیشنهادی نوشته می‌شود. البته قیمت طلا، پلاتین و ارز که در فاکتورهای معاملات و بعضی عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتبا از فهرست آخرین قیمت‌ها فراخوانی می‌شود. در آخرین قیمت‌ها، علاوه بر مواردی که ذکر شد امکان درج آخرین قیمت خدمات پرداختی و حتا دریافتی نیز فراهم است تا کاربران امکان تشخیص آخرین قیمت‌های انواع کالا و خدمات را داشته باشند.

کاربری خاص برنامه مسبح به‌گونه‌ای است که امکان ثبت آخرین اجرت‌های دلاری انواع طلا و جواهر وجود دارد. این اجرت‌ها براساس کد اجناس و یا نام سازنده اجناس معلوم می‌شوند. همچنین امکان ثبت قیمت دلاری یا ریالی برحسب اوریج برای سنگ‌ های وزنی و تعدادی وجود دارد. ثبت قیمت براساس دلار باعث می‌شود که هرگاه قیمت روز دلار یا ارز پایه برنامه تغییر کرد این اجرت‌ها و قیمت‌ها و در پی آن قیمت تمام‌شده و اتیکت جواهرات مرتبط با آنها نیز تغییر کرده و به‌روز شود.

نمایی از صفحه آخرین قیمت ها در برنامه حسابداری مسبح ماندگار

نمایی از صفحه آخرین قیمت ها در برنامه حسابداری مسبح ماندگار

 

دفاتر فی و اجرت
آبکاران، واحدهای تعمیراتی و مخراجکاران معمولا از اجرت‌ها و فی‌های مشخصی برای ارایه‌ خدمات استفاده می‌کنند. ثبت این فی‌ها در نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهر ، ضمن آسان‌کردن ثبت عملیات مربوطه، نقش حافظه‌ای مطمئن و منطقی را ایفا می‌کند. نحوه کار در اپ ما بدین صورت است که در دفاتر فی و اجرت، امکان ثبت اجرت آبکاری و تعمیرات یک نوع جنس توسط آبکاران یا تعمیراتی‌های مختلف در بخش‌های مختلف وجود دارد. در دفتر اجرت مخراج‌کاری، می‌توان مشخص کرد که یک مخراجی ، یک سنگ با نوع وتراش مشخص را به چه قیمتی سوار می‌کند. همچنین می‌توان نحوه‌ی سوارکردن سنگ و قیمت هر روش را به‌صورت جداگانه به‌ثبت رساند.


ساختار مشترک فاکتورهای برنامه
به‌دلیل همسان بودن صفحات و تقسیم‌بندی شدن فرایندها، آشنایی با سازوکار برنامه مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید. در این قسمت به نکات کلیدی و قابلیت‌های ریزی اشاره می‌شود که ‌در همه فاکتورهای برنامه مشترک بوده و روش کلی کار با نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهر را آشکار می‌کند.

صفحه‌ی مخصوص ثبت و ویرایش کالاها
صفحه‌ی مخصوص ثبت کالاها، ضمن تفکیک کالاها و خدمات ، امکان انتخاب آنها را از فهرست موجودی جنسی فراهم می‌کند. گزینه‌های قابل‌تنظیم در تنظیمات سلیقه‌ای فروش از برنامه حسابداری  طلا فروشی، نحوه‌ی انتخاب کالا از فهرست موجودی جنسی را مشخص می‌کند. اینکه درصورت انتخاب یک کالا همه‌ی موجودی وزن یا تعداد آن در قسمت‌های مربوطه به‌صورت پیش‌فرض درج شود و یا اینکه عدد یک گذاشته شود و یا اینکه قبل از نمایش صفحه به فهرست موجودی‌های جنسی واردشود، از جمله‌ی این انتخاب‌ها هستند. نحوه کار در اپ خرید و فروش طلا ی ما بدین صورت است که پس از انتخاب جنس و نمایان شدن علامت تائید زردرنگ در سمت راست صفحه، بخش مربوط به کالا و خدمات فعال شده و امکان درج قیمت و ثبت تخفیف موردی مربوط به کالا فراهم می‌گردد.

نمایی از صفحه انتخاب انواع جنس جهت فروش در نرم افزار خرید و فروش طلا

نمایی از صفحه انتخاب انواع جنس جهت فروش در نرم افزار خرید و فروش طلا

 

لازم به ذکراست که در نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهرات ، برای دستیابی به کالا حتما نیازی به بازکردن فهرست موجودی جنسی نیست و اگر کد کالای موردنظر خود را به‌صورت دستی و یا با بارکدخوان در قسمت مربوطه وارد شود، مشخصات کامل جنس فراخوانی شده و علامت تائید آشکار می‌گردد. درصورت فشاردادن کلید «ثبت ردیف» کالای انتخابی در فاکتور ثبت شده و صفحه‌ بسته می‌شود و درصورت کلیک بر کلید «ثبت ردیف و بعدی» پس از ثبت کالا در فاکتور، صفحه‌ی مخصوص کالاهای صادره،‌ آماده‌ی ثبت کالای دیگری خواهد شد. دربالای صفحه چند کلید وجود دارد که می‌توان بدون رجوع به فاکتور، ردیف‌های کالای ثبت‌شده در آن را مرور کرده، یکی از آنها را حذف و یا پس از ویرایش، دوباره ثبت نمود.

صفحه دریافت و پرداخت وجه
این صفحه نیز یکی دیگر از صفحات پرمراجعه‌ی برنامه است. در کلیه‌ی فاکتورهایی که گزینه‌ی دریافت و پرداخت وجه وجود دارد هنگام درج یا ویرایش ردیف جدید این صفحه ظاهر می‌شود. در این صفحه امکان دریافت یا پرداخت وجه‌نقدی، وجه‌بانکی، وجه‌جنسی و انواع چک فراهم است ضمن آنکه می‌توان دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده توسط سهام‌داران یا تنخواه‌گردانان را نیز از طریق این صفحه تنظیم کرد. هنگام مرجوعی یا پشت‌نویسی چک‌های شخصی و یا موقع مرجوع‌کردن چک‌های دریافتی از اشخاص و یا مرجوع کردن‌ چک‌های خرج‌شده، کلیدی ظاهر می‌شود که شما را به فهرست چک‌های موجود یا پرداخت‌شده در برنامه خرید و فروش طلا راهنمایی کرده و امکان انتخاب چک را فعال می‌کند. ضمن اینکه با ثبت شماره‌سریال چک‌ها به‌صورت دستی نیز چک موردنظر فراخوانی شده و امکان انتخاب آن فراهم می‌شود.

روش های دریافت و پرداخت وجه

در این صفحه و در زیر پنجره‌ی مربوط به مبلغ وجه دریافتی و پرداختی، گزینه‌ای با نام «پولی‌ شود؟» وجود دارد. وظیفه‌ی این گزینه پولی‌کردن مبلغ دریافتی یا پرداختی و تبدیل آن به معادل وزن طلای ۷۵۰ یا معادل دلاری آن طبق قیمت توافقی با مشتری است. با این حساب وجهی که دریافت می‌شود در صندوق، بانک و سایرسرفصل‌های مربوطه گردش یافته و به‌جای گردش‌یافتن در حساب ارزی یا ریالی شخص در حساب طلای ۷۵۰ یا حساب ارزی وی ظاهر می‌شود.

مرجوعی فروش و پرداخت
در کنار باقی قابلیت‌هایی که به‌صورت مشابه در فاکتورهای خرید و فروش وجود دارد و به‌نمونه‌ای از آن در جزئیات امکانات و چگونگی ثبت یک فاکتور فروش اشاره شده‌است؛ برای فاکتورهای مرجوعی فروش و پرداخت، هنگام کلیک بر کلید «درج ردیف» در بخش کالا وخدمات، سه‌گزینه‌ی متفاوت مطابق شکل ظاهر می‌شود. درصورت انتخاب گزینه‌ی اول می‌توان یک فاکتور فروش را انتخاب کرده و کلیه‌ی اجزاء آن را مرجوع کرد. هنگام انتخاب فاکتور فروش بخشی ظاهر می‌شود که جزئیات موارد قابل ارجاع را در اختیار شما می‌گذارد. از طریق این گزینه همچنین می‌توان فاکتورهای فروش یا پرداختی که در دوره‌های مالی پیشین ثبت‌شده‌اند را فراخوانی کرده و بدون نیاز به ثبت مجدد جزئیات آن، آنها را مرجوع کرد. در نرم افزار خرید و فروش طلا امکان محدودسازی فهرست فاکتورها براساس نام مشتری نیز فراهم است.

روش های برگشت از فروش در برنامه حسابداری طلا مسبح

دو گزینه‌ی دیگر به ترتیب صفحه‌ مخصوص کالاهای صادره با قید نمایش کلیه‌ی اجناس موجود و ناموجود و صفحه‌ی مخصوص کالاهای وارده با امکان انتخاب جنس از دوره‌های پیشین و انتخاب کلیشه‌ای اجناس را فراهم می‌کند. با این گزینه‌ها مرجوع‌کردن یک فاکتور و یا یک کالا به‌راحتی و براساس دوره‌های مالی فهرست‌شده در منوی ابتدایی برنامه ممکن می‌گردد.

تنظیم اسناد ارزی
اگر از ویژگی ارزی نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهرات مسبح برخوردار باشید در پنجره‌ سمت راست فاکتورهای معاملات و حسابرسی، فاکتورهای هزینه و درآمد، فاکتورهای برداشت و سرمایه‌گذاری، اسناد خزانه‌داری و فاکتورهای بخش امانات دریافتی و پرداختی؛ جعبه‌ای مطابق با شکل زیر ظاهر می‌شود که امکان انتخاب نوع‌ارز آن فرایند را ممکن می‌سازد. نحوه کار در اپ ما بدین صورت است که با انتخاب نوع ارز کلیه‌ی پنجره‌هایی که اطلاعات مربوط به مبالغ را ثبت می‌کنند بسته به نوع واحد ارزی و تعداد ارقام اعشار که در تنظیمات محاسباتی تعریف شده‌اند؛ به یک‌باره تغییر کرده و آماده‌ درج اطلاعات با ارز انتخابی خواهند شد. برای مشاهده‌ اسناد ارزی نیز کافی‌ست در فهرست اسناد مربوطه و از بالای صفحات، جعبه‌ی حاوی واحدهای ارزی را باز کرده و ارز دلخواه را انتخاب کرد. این ارز در تنظیمات اولیه نرم افزار قابل تنظیم و تغییر است.

روش انتخاب ارز موردنظر در برنامه حسابداری مسبح ماندگار

قطعی‌کردن امانات پرداختی و دریافتی
برای قطعی‌کردن امانات پرداختی به اشخاص، کافی‌ست یک فاکتور فروش یا پرداخت جدید بازکرده، کلید Ctrl+Insert را فشار داده و جنس موردنظر را از دفتر موجودی امانی نزد دیگران انتخاب نمود. قطعی‌کردن موجودی امانی پرداختی از طریق دفتر امانات پرداختی و با استفاده از گزینه‌ی درج‌شده در قسمت «عملیات مرتبط» نیز ممکن است، با این خصوصیت که می‌توان ردیف‌های مختلفی از کالاهای امانی نرم افزار خرید و فروش طلا را انتخاب کرده و همزمان آنها را قطعی فروش یا پرداخت کرد. برای قطعی‌کردن خرید یا دریافت امانات دریافتی نیز به همین روش و از طریق دفتر امانات دریافتی و یا بازکردن فاکتور خرید یا دریافت و فشاردادن کلید Ctrl+Insert به مقصود موردنظر نایل شد.

شماره‌ی دوم در فاکتورها
گزینه‌ای در سمت راست اکثر فاکتورهای سیستم و حتی برگه‌های عملیات مخراجکاری و تعمیرات وجود دارد که تحت عنوان «شماره‌ی دوم» معرفی شده‌است. در برنامه خرید و فروش طلا پرکردن این قسمت اختیاری‌ست اما به‌صورت پیش‌فرض شماره‌ی سری مربوط به مشتری است که تعداد فاکتورها یا عملیات پیشین آن مشتری را تا زمان ثبت عملیات جدید مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال پس از انتخاب یک مشتری در فاکتور فروش، نرم افزار حسابداری مسبح به‌صورت اتوماتیک فاکتورهای فروش پیشین مشتری را بررسی کرده و مجموع فاکتورهای فروشی را که برای مشتری ثبت‌شده‌است پیداکرده، آنرا به‌اضافه‌ی عدد یک کرده و عدد به‌دست‌آمده را در قسمت «شماره‌ی دوم» ثبت می‌کند. تغییر این شماره در اختیار شماست.

ثبت نهایی فاکتورها و اسناد در نرم افزار خرید و فروش طلا
در کلیه‌ی فاکتورها و برگه‌های ثبت عملیات در برنامه خرید و فروش طلا، کلیدهای مشابهی در بالای صفحه و سمت راست صفحات وجود دارد که وظیفه‌ ثبت نهایی اسناد را برعهده دارند. پس از تنظیم اجزاء یک فاکتور، بایستی آن سند در پایگاه اطلاعات ثبت شود. فشار دادن کلید «ثبت و خروج» باعث ثبت شدن فاکتور و بسته‌شدن صفحه‌ی مربوطه می‌شود و فشار دادن کلید «ثبت واعلام» پس از ثبت فاکتور، امکان چاپ، ایمیل، ویرایش مجدد یا حذف آن فاکتور را ممکن می‌سازد. شماره‌ی سریال هر فاکتور یا عملیات پس از ثبت آن به فاکتور اختصاص داده‌شده و نمایان می‌شود. در بالای صفحات بااستفاده از کلیدهای بعدی و قبلی می‌توان اسناد ثبت‌شده در سیستم را براساس سطح دسترسی تعریف‌شده برای هر کاربر مرور کرده ، برحسب ضرورت و نیاز به‌چاپ، حذف یا ویرایش مجدد آنها اقدام نمود. فشار دادن کلید «فاکتور جدید» کلیه‌ی موارد ثبت‌نشده‌ی سند را لغو کرده، صفحه را پاکسازی کرده و آنرا برای ثبت اطلاعات جدید آماده می‌کند. کلید popup menu در صفحه‌ی فاکتورها و اسناد فعال بوده و کلیه‌ی گزینه‌های قابل انتخاب را در یک منو دراختیار شما قرار می‌دهد.

نوار بالای فاکتورها در نرم افزار خرید و فروش طلا

نرم افزار خرید و فروش طلا و جواهر مسبح ماندگار توسط شرکت اشراق رایانه تهیه شده و به بهترین وجهی پشتیبانی می‌شود.

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست