انتقال اطلاعات بین شعب

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

با این ویژگی امکان انتقال فاکتورهای فروش یا پرداخت از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر و مابین شعبات فراهم می شود. جزئیات فروش یا پرداخت در یک فایل ذخیره شده و آن فایل در فاکتورهای خرید یا دریافت کامپیوتر مقصد فراخوانی شده و ثبت می گردد. این ویژگی برای انتقال اطلاعات بین شعب طراحی شده و حالت‌های مختلف انتقال اطلاعات از جمله تغییر واحد از ریال به دلار نیز لحاظ شده‌است.

فهرست