کنترل حضور و غیاب

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

با استفاده از این ویژگی امکان ثبت ساعت ورود و خروج کاربران برنامه فراهم می‌شود. مدیریت حضور و غیاب اعم از ثبت دستی، ویرایش یا حذف در اختیار دسترسی‌های ویژه‌ی مدیران قرار گرفته و اخذ گزارش ریز و کلی کارکرد در شکل‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد شد.

فهرست