باشگاه مشتریان با کارت

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

از طریق این ویژگی، امکان فروش یا اهداء کارت به مشتریان دلخواه فراهم می‌شود. این کارت در مراجعات بعدی می‌تواند برای آورنده، به عنوان وجه نقد مورد استفاده قرار گیرد. امکان استفاده قسمتی از مبلغ کارت و نگهداری باقیمانده‌ی آن جهت استفاده‌ی بعدی نیز فراهم است. کارت هدیه در فرایندهای مختلف، از طریق کارت‌خوان اتوماتیک، خوانده و کنترل می‌شود. هنگام انتقال اطلاعات برنامه به دوره‌ی مالی دیگر، باقیمانده‌ی شارژ کارت به دوره‌ی جدید منتقل شده و ثبت کارت‌های ابتدای دوره به‌صورت دستی نیز ممکن خواهد بود. همچنین امکان طراحی و چاپ دلخواه بر روی کارت هدیه، براساس پارامترهای متعدد فراهم است.

فهرست