دفتر ‌امانات ارزی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

با این ویژگی امکان مدیریت امانات دریافتی و پرداختی ارزی فراهم می‌شود. درصورت داشتن ویژگی کنترل حساب‌های ارزی، این ویژگی کامل‌کننده‌ی آن بوده و مدیریت امانات دریافتی و پرداختی ارزی را برعهده می‌گیرد.

فهرست