ساختمندسازی ارسال ایمیل

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

ویِژگی ارسال ساختمند ایمیل امکان ارسال جملات قابل طراحی به اشخاص دلخواه را فراهم می‌کند. ویِژگی ارسال ساختمند ایمیل امکان تعریف جملات و قالب‌های متعدد و متنوع جهت ارسال تبریک تولد، تبریک پیش از تولد به همسران اشخاص، تبریک ازدواج، تذکر برای پاس‌کردن چک‌ در سررسیدهای پیش ِ رو، تذکر برای تسویه‌ی فاکتور، تذکر برای پرداخت قسط، تذکر بابت مانده‌بدهکاری براساس مبلغ و راس بدهکاری اشخاص، اعلامیه بابت قرارگرفتن در لیست سیاه یا سبز و .. را فراهم می‌کند. قابل ذکر است که قابلیت ارسال ایمیل در برنامه پایه وجود دارد.

فهرست