فرایند مخراجکاری صنعتی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

با داشتن این ویژگی سه فرایند ارسال کلی سنگ به مخراجی، دریافت سنگ سالم و دریافت سنگ معیوب از مخراجی به فرایندهای موجود اضافه می‌شود. گردش این سنگ‌ها در دفتر مخراجی و دفتر حساب سنگ‌ها مشخص شده و در گزارشات مخراجی آنالیز می‌شود.

فهرست