دفتر سفارشات

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

این ویژگی، سفارشات مختلف را دریافت کرده و براساس تعداد طلا یا پلاتین‌های مورد درخواست، تعداد موم‌های مورد نیاز جهت ساخت را براساس شماره‌ی موم‌ها، در دفتر سفارشات مشخص می‌کند. امکان تائید و مشخص‌کردن نوع عملیات تولید مرتبط با هر فاکتور سفارشات، در یک تا چهار مرحله فراهم بوده و فهرست سفارشاتِ نیازمندِ تائید در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

فهرست