فاکتور دریافت و پرداخت

۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

این فرایند فاکتوری‌ست که در آن می‌توان انواع موجودی جنسی را به‌همراه انواع وجه از مشتری دریافت کرده و در کنار آن انواع موجودی جنسی به‌همراه انواع وجه را به مشتری پرداخت نمود. ساختار فاکتور برمبنای تهاتر است و مانند فاکتورهای دریافت و پرداخت عمل می‌کند. این ویژگی بیشتر برای بنکدارانی مفید است که می‌خواهند کل تبادلات انجام‌شده با یک شخص طی یک روز را هرچه سریعتر و در یک فاکتور مشخص کنند.

فهرست