دفتر قسط

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

با داشتن این ویژگی امکان قسط‌بندی مانده‌حساب فروش و یا تقسط بدهی اشخاص و تشکیل دقتر اقساط را خواهید داشت. قسط بندی مانده‌حساب فروش و یا تقسط بدهی اشخاص (اضافه‌شده در نگارش ۷) ، در اقساط مختلف با مشخص‌شدن دقیق سررسید ، وجه‌الضمان و مبلغ هر قسط و تشکیل دقتر اقساط با امکان دریافت کامل یا ناقص قسط به همراه جریمه‌ی دیرکرد یا تخفیف زودکرد و نیز امکان ابطال قسط مواردی‌ست که با داشتن این ویژگی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

فهرست