تعمیر کالاها مشتریان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

در این ویژگی، کالا متشری جهت تعمیرات دریافت شده و ضمن برگشت جنس، کلیه‌ی حساب‌های مرتبط با تعمیرکار و مشتری، کنترل و نگهداری می‌شود. کالا مشتری جهت انجام جوشکاری، مخراجی، آبکاری یا سایرموارد، دریافت شده و پس از انجام تعمیرات، ضمن ثبت شرح تعمیرات انجام‌شده، تشخیص تکه‌طلای دریافتی و ثبت جزئیات کالاها مصرفی جهت تعمیرات و حق‌العمل مغازه؛ بدهی مشتری و طلب تعمیرکار محاسبه شده، ضمن امکان تسویه‌ی نقدی، امکان خرید تکه‌طلای تعمیراتی از مشتری نیز فراهم می‌شود.

فهرست