پشتیبانی یک‌ساله برنامه‌های تحت شبکه

تماس بگیرید

تمام بسته‌های نرم‌افزاری مربوط به برنامه حسابداری مسبح ماندگار دایما درحال رشد، تنظیمات به‌روز و رفع اشکالات احتمالی هستند. همچنین پشتیبانی از برنامه‌ها و رفع مشکلات پیش‌آمده نیاز به پرداخت هزینه‌های آن از سوی شما دارد. برای اینکه از آپدیت‌های جدید برنامه‌ها برخوردار شده و اشکالات احتمالی شما رفع شده بایستی از اشتراک پشتیبانی برنامه برخوردار باشید. ضمن آنکه هرچند پذیرش سفارشات شما هزینه‌ی خود را دارد اما درصورتی سفارشات جدید شما پذیرفته و بررسی می‌شود که در محدوده‌ی زمانی آبونمان پشتیبانی برنامه‌ها قرار داشته باشید.

فهرست