گزارش صورت خلاصه‌ی گردش حساب‌های دوره‌ای

در نگارش ۷.۵.۱۳۹۵.۱۰۱ از برنامه‌ی مسبح ماندگار گزارش جدیدی به ویژگی‌های قابل افزودن به برنامه اضافه شده‌است که در یک محدوده‌ی زمانی قابل انتخاب، گزارشات صورت خلاصه‌ی عملکرد حساب اجناس، صورت خلاصه‌ی عملکرد حساب اشخاص، صورت خلاصه‌ی عملکرد حساب هزینه‌ها و درآمدها، صورت خلاصه‌ی عملکرد حساب سود و زیان فروش و پرداخت و صورت خلاصه‌ی عملکرد تعمیرات اجناس موسسه یا مشتریان را ارایه می‌دهد.

این گزارش بصورت مولتی ترد ساخته می‌شود تا تهیه‌ی آن زمان کمتری ببرد. محیط گزارش در یک صفحه‌ی مجزا که شامل ۵ زیرمجموعه است تشکیل می‌شود. در گزارش حساب اجناس، به ترتیب و به تفکیک نوع اجناس، جمع موجودی ابتدای دوره‌ی هر نوع، جمع مانده‌ی فرایندهای ورود و خروج آن نوع و در نهایت مانده‌حساب پایان دوره‌ی اجناس هم‌نوع ارایه می‌شود. امکان مشاهده‌ی ریز عملکرد هر ردیف از موارد یادشده بازدن یک کلید فراهم شده و امکان رنگ‌آمیزی ردیف‌ها نیز فراهم می‌باشد. در گزارش حساب اشخاص، جمع مانده حساب ابتدای‌ هر دوره به همراه جمع مجزای ردیف‌های بدهی و طلب و مانده حساب انتهای دوره‌ی حساب‌های چهارگانه اشخاص، به تفکیک تیپ کاری آنها ارایه می‌شود. امکان اخذ گزارش بدون درنظرگرفتن تیپ‌کاری مشتریان نیز فراهم است. در صفحه‌ی دیگر صورت‌وضعیت گردش حساب هزینه‌ها و درآمدها براساس حساب ارزش دفتری یا حساب‌های چهارگانه ارایه می‌گردد. در گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش و پرداخت، به تفکیک نوع اجناس، ضمن محاسبه‌ی بهای تمام‌شده‌ی هر جنس، جمع نهایی سود یا زیان اجناس هم‌نوع با توجه به قیمت فروش یا پرداخت آنها مشخص می‌شود. در گزارش صورت وضعیت تعمیرات نیز، کلیه‌ی طلاها یا پلاتین‌های موجود در بخش تعمیرات یا تعمیرات مشتریان، در دوره‌ی انتخابی مورد شمارش قرار گرفته و گزارشی کلی از مقدار جنس موجود در تعمیرات، اجرت‌های تعمیرات، هزینه‌های دریافتی و دریافتنی از مشتریان و سود یا زیان حاصل از تعمیرات اجناس محاسبه و ارایه می‌شود.

این گزارش به‌صورت جداگانه از اطلاعات برنامه، قابلیت ذخیره و بازیابی دارد و می‌توان آن‌را به‌راحتی ایمیل کرده یا در شبکه‌های اجتماعی آپلود نمود. لازم به ذکر است که فایل مربوط به نسخه‌ی پشتیبان این گزارش را می‌توان رمزگذاری کرد تا صرفا برای کسانی قابل دریافت باشد که علاوه بر داشتن نسخه‌ای از برنامه‌ی ماندگار، رمز فایل مذکور را نیز داشته باشند.

جهت داشتن این گزارش در برنامه‌ی خود با ما تماس بگیرید.

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ماندگار

فهرست