نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

تغییرات نگارش ۸.۱۳۹۷.۱۵۰۱.۲

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

  • تهیه فایل مخصوص مخراجکاران از منوی تحویل کار به مشتری براساس معیارهای آن صفحه و افزودن امکان بازیابی آن فایل در برنامه همه دارندگان مسبح ۸. هنگام بازیابی فایل مخصوص مخراجکاران، سیستم به صورت اتوماتیک فاکتورهای دریافت جنس، مخراجی، تعمیرات و آبکاری مرتبط با آن فایل را به تعداد موجود در فایل تهیه کرده و موجودی های جنسی مرتبط را مدیریت می کند. گردش کار آنگونه است که با معیارهای بدهکاری مشتری در عملیات مخراجکاران، به همان نسبت گردش بستانکاری مخراجکار تهیه می شود.

  • افزودن اجرت دوم مشتری برای مخراجکاری، تعمیرات و آبکاری در عملیات مخراجکاران. اجرت دوم بر مبنای واحد ارزی سیستم کار می‌کند که می‌تواند ریال یا دلار یا هر ارز دیگری باشد. این اجرت به حساب ارزی مشتری وارد شده و در محاسبات قیمت اتیکت جواهر تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست